sida

Interpellationer 2018-2022

Klicka på länken för att läsa interpellationen:

Ansvar för jämlikhet, jämställdhet och mångfald

Arbets- och vårdmiljö inom vuxenpsykiatrin

Avgiftsfri kollektivtrafik på sommaren

Barnkonventionen

Barns tillgänglighet till psykiatrisk vård

Beredningen för invånardialog

Biljettsystem på VLs bussar

Brist på sjukvårdsmaterial

Etablering av lågtröskelmottagning

Falska dokument

Fast läkarkontakt

Fritt sjukhusval

Från barn- till vuxenvård

Full tillgänglighet för människor med funktionsnedsättningar

Förändringar i LOU

Har vi råd med alla råd?

Jämställd medicinsk behandling

Motionssvar 80-90-100

Publikt och tillgängligt sjukhusbibliotek

Regiondrivna vårdcentraler

Regionens arbete med HBTQ-frågor

Sommaravtal

Stärka den första linjens psykiatri

Tillitsbaserad vård

Timanställda

Trygghet och säkerhet för färdtjänstresenärer

Vad händer med tillnyktringsenheten?

Vår beredskap är inte god

Vård på rätt vårdnivå inom rättspsykiatrin och Mobilt omhändertagande inom psykiatri

Dela den här sidan:

Kopiera länk