• Hem
  • Interpellatione...
sida

Interpellationer 2022-2026

En interpellation är en en skriftlig frågeställning till en ansvarig politiker från en regionfullmäktigeledamot. Interpellationen ställs inför ett regionfullmäktige och en debatt hålls under mötet, i debatten kan alla i regionfullmäktige vara med och debattera.
Sidan uppdateras löpande

Klicka på länken för att läsa interpellationen:

2024

Regionfullmäktige 2024-06-12
Trolltyg i tomteskogen

Regionfullmäktige 2024-04-23
Angående anställningsstoppet

Angående subventionerade naprapater i hela länet

Regionfullmäktige 2024-02-13
Angående hanteringen av Ibn Rushd 

Angående meddelarfrihet och meddelarskydd

2023 

Regionfullmäktige 2023-11-14
Angående reservkraften på sjukhuset

Angående återkallade NPF diagnoser

Regionfullmäktige 2023-10-17
Angående handlingsplan för delaktighet för människor med funktionsnedsättning

Angående gängkriminella som rånar hälso- och sjukvården

Regionfullmäktige 2023-09-19
Angående regionens energimål och ökade behov

Angående anhörigstöd vid suicid

Regionfullmäktige 2023-06-13
Angående kommunernas rådighet över kollektivtrafiken

Angående kostnadsfritt TBE-vaccin

Regionfullmäktige 2023-04-18
Angående process för remissvar om Kulturreservatets folkhögskola

Angående funktionsrättsbeskrivning

Angående organiserad prostatacancertestning

Angående röntgenundersökningar på natten

Regionfullmäktige 2022-02-14
Angående brist på diabetesläkemedel

Angående den ojämlika tillgången till ungdomsmottagningar

2022

Regionfullmäktige 2022-12-13
Interpellation om oskuldsoperationer

Regionfullmäktige 2022-11-15
Interpellation angående synen på kultur och dess finansiering

Interpellation angående inrättandet av lågtröskelmottagning och tillnyktringsenhet

Interpellation avseende hörselscreening av alla över 65 år

Interpellation om HPV självtest

Interpellation om politik, matematik och logik

Regionfullmäktige 2022-06-14
Avgiftsfri tvångsvård

Regionfullmäktige 2022-04-26
Regionens arbete med HBTQ utbildning och diplomering

Buss för flyktingar

Om EU:s tillgänglighetsdirektiv

När startar lågtröskelmottagningen?

Mer än tusen förlorade dagar

Regionfullmäktige 2022-02-15
Jämställd vård och förlossningsskador

Läkemedelskostnader för barn

Dela den här sidan:

Kopiera länk