• Hem
  • Interpellatione...
sida

Interpellationer 2022-2026

Klicka på länken för att läsa interpellationen:

2023

Angående handlingsplan för delaktighet för människor med funktionsnedsättning

Angående gängkriminella som rånar hälso- och sjukvården

Angående reservkraften på sjukhuset

Angående återkallade NPF diagnoser

Angående regionens energimål och ökade behov

Angående anhörigstöd vid suicid

Angående kommunernas rådighet över kollektivtrafiken

Angående kostnadsfritt TBE-vaccin

Angående brist på diabetesläkemedel

Angående den ojämlika tillgången till ungdomsmottagningar

Angående process för remissvar om Kulturreservatets folkhögskola

Angående funktionsrättsbeskrivning

Angående organiserad prostatacancertestning

Angående röntgenundersökningar på natten

2022

Interpellation om oskuldsoperationer

Interpellation angående synen på kultur och dess finansiering

Interpellation angående inrättandet av lågtröskelmottagning och tillnyktringsenhet

Interpellation avseende hörselscreening av alla över 65 år

Interpellation om HPV självtest

Interpellation om politik, matematik och logik

Avgiftsfri tvångsvård

Regionens arbete med HBTQ utbildning och diplomering

Buss för flyktingar

Om EU:s tillgänglighetsdirektiv

När startar lågtröskelmottagningen?

Mer än tusen förlorade dagar

Jämställd vård och förlossningsskador

Läkemedelskostnader för barn

Dela den här sidan:

Kopiera länk