• Hem
  • Regionpolitik
sida

Regionpolitik

I tuff opposition

Sedan valet 2018 är Vänsterpartiet i opposition i regionen. Denna mandatperiod har vi sex mandat i regionfullmäktige och två regionråd i opposition: Heidi-Maria Wallinder (gruppledare) och Felicia Granath.

Heidi-Maria Wallinder & Felicia Granath

Längst ner på denna sida finns en förteckning över alla de nämnder och styrelser som vi är representerade i.

Här finns vårt förslag till regionplan och budget att läsa:

Regionplan och budget för 2025-2027

Vänsterpartiet föreslår stabilitetsbonus

Här kan du läsa Regionplan och budget vi la fram 2023:
Regionplan och budget (V) för 2024-2026

Regiongruppens arbete bygger på det regionpolitiska program som togs fram av Vänsterpartiet Västmanlands medlemmar inför valet.
Läs det här:
Regionpolitiskt program

Här kan du läsa de motioner och interpellationer vi lagt/ställt i regionfullmäktige:

Motioner 2022-2026
Interpellationer 2022-2026

Här finns samlade debattartiklar från både riksdagsledamöter och regionpolitiker:

Debattartiklar 2022-2026

Vill du veta vad vi gjort tidigare?
Vi har försökt samla motioner, interpellationer och debattartiklar från tidigare i ett arkiv. Allt finns självklart inte med och vi jobbar hela tiden på att uppdatera arkivet.
Här finns det:

Vi finns representerade i dessa nämnder
Regionfullmäktige                                     Regionstyrelsen
Heidi-Maria Wallinder – ledamot        Heidi-Maria Wallinder –    Felicia Granath – ledamot                       ledamot
Fredrik Stockhaus – ledamot                Felicia Granath –
Christer Hansson – ledamot                  ersättare
Pratima Åslund – ledamot
Lennart Engman – ledamot                   Regionstyrelsens AU
Vicktoria Bagi – ersättare                       Heidi-Maria Wallinder
Henry Lehto – ersättare                           Ledamot
Majja Neverland – ersättare
Marie Wiberg – ersättare

Hälso- och sjukvårdsnämnd                Kollektivtrafiknämnden
Heidi-Maria Wallinder – ledamot        Pratima Åslund –
Ledamot

Regional utvecklingsnämnd               Patientnämnden
Heidi-Maria Wallinder – ledamot        Lennart Engman
Felicia Granath – ersättare                     Ledamot

Hjälpmedelsnämnden                             Valberedningen
Fredrik Stockhaus – ersättare             Felicia Granath – ledamot

Demokratiberedningen                         Krisledningsnämnd
Heidi-Maria Wallinder – ordinarie      Heidi-Maria Wallinder
Fredrik Stockhaus – ersättare             Ledamot

Strategisk Regional Beredning       Västmanlands teater
Heidi-Maria Wallinder – ledamot       Majja Neverland
Pratima Åslund – ledamot

Mälardalsrådet                                           Revisionen
Felicia Granath – ledamot                     Rasmus Löfling
Heidi-Maria Wallinder – ledamot
Pratima Åslund – ersättare
Fredrik Stockhaus – ersättare

Delar av regiongruppen. Från vänster: Vicktoria Bagi, Majja Neverland, Christer Hansson, Lennart Engman, Heidi-Maria Wallinder, Fredrik Stockhaus och Felicia Granath

 

 

 

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk