• Hem
  • Vår politik
sida

Vår politik

Med Vänsterpartiet blir det bättre

Sedan valet 2018 är Vänsterpartiet i opposition i regionen. Vi har inget samarbete med något av de övriga partierna, men det händer att vi kommer överens i enskilda frågor. Vi har inte valt situationen själva, men ser det som en möjlighet att driva på för en mer renodlad vänsterpolitik.

Mellan 2010 och 2018 styrde Vänsterpartiet Region Västmanland (landstinget) tillsammans med Social- demokraterna och Miljöpartiet. Under den tiden har vi tagit ansvar och fått stort genomslag för vår politik. Exempelvis har vi medverkat till och varit pådrivande för:

Att ta tillbaka Bergslagssjukhuset, Kolbäcks vårdcentral, ambulansdirigeringen och sjukhusens läkemedels- försörjning i egen regi. Vi har satsat stora resurser på psykiatrin, förlossningsvården och kvinnors hälsa. Vi har öppnat en primärvårdsjour intill akuten och skapat en till- nyktringsenhet för medicinskt omhändertagande. Vi har hållit nere avgifterna inom tandvården och arbetat för en rättvis fördelning av resurserna mellan könen. Vi har gjort stora satsningar på vår personal för att ge dem bättre arbetsvillkor.

Tillsammans i regionen
Att landstinget har blivit region innebär ett större ansvar för att utveckla Västmanland tillsammans med länets tio kommuner och andra aktörer. Det handlar om satsningar på näringsliv och utbildning, men också att regionen går före när det gäller klimatsmarta och hållbara lösningar.
Utveckling av digitala lösningar och tillgång till bredband måste garanteras i hela länet. Forskning och innovation är andra viktiga områden att stötta för att Västmanland ska vara en livskraftig region även i framtiden. Det krävs även ett helhetsgrepp på arbetet med jämlikhet, jämställdhet och mångfald. Vänsterpartiet är ett socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt parti på ekologisk grund, och det ska prägla allt vårt politiska arbete i Västmanland.

 

Här kan du läsa mer om specifika områden:

Sjukvårdspolitik

Personalpolitik

Kulturpolitik

Regionpolitik

Motioner 2018-2022

Interpellationer 2018-2022

Regionplan och budget 2020-2022 (V)

20 skäl att rösta på Vänsterpartiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk