• Hem
  • 2014-2018
sida

2014-2018

Mellan 2010 och 2018 styrde Vänsterpartiet Region Västmanland (landstinget) tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Under den tiden har vi tagit ansvar och fått stort genomslag för vår politik. Exempelvis har vi medverkat till och varit pådrivande för:

  • Att ta tillbaka Bergslagssjukhuset, Kolbäcks vårdcentral, ambulansdirigeringen och sjukhusens läkemedels- försörjning i egen regi.
  • Vi har satsat stora resurser på psykiatrin, förlossningsvården och kvinnors hälsa.
  • Vi har öppnat en primärvårdsjour intill akuten och skapat en tillnyktringsenhet för medicinskt omhändertagande.
  • Vi har hållit nere avgifterna inom tandvården och arbetat för en rättvis fördelning av resurserna mellan könen.
  • Vi har gjort stora satsningar på vår personal för att ge dem bättre arbetsvillkor.

All politik som drivits av vår regiongrupp har baserats på valprogrammet våra medlemmar tog fram inför valet. Det finns här:

Valprogram 2014 – 2018

Vi tog även fram ett par flygblad. De finns här:

Flygblad – sjukvård

Flygblad – kollektivtrafik

Flygblad – kultur

Flygblad – vad har vi gjort?

Samtliga Vänsterpartiets valsedlar för riksdag, landsting och kommuner i Västmanland finns här:

Valsedlar 2014 – Vänsterpartiet Västmanland

Dela den här sidan:

Kopiera länk