• Hem
  • Motioner 2022-2...
sida

Motioner 2022-2026

Klicka på en länk för att läsa hela motionen.

2024

Stärkt samverkan mellan regionen & kommunerna för barn och unga med flera insatser

Öppna böckerna!

Vad är priset på marknadsvården?

2023

Färre bilar med billigare kollektivtrafik

Utvärdera intraprenaden

Ledsagning inom hela den regionala vårdkedjan

Tillämpning av verktyget funktionsrättskonsekvensbeskrivning
attsats 1 – anses besvarad, attsats 2 – avslås (231017)

Bukdialys på särskilt boende
Motionen anses besvarad (230919)

Läkemedelsförsörjning i egen regi 
Motionen avslås (230919)

Pausa parkeringsavgifterna 
Motionen avslås (230919)

Mänskliga rättigheter 
attsats 1 & 2 – avslås, attsats 3 anses besvaras (230919)

2022

Erbjud även 40-åringar riktade hälsosamtal 
Motionen anses besvarad (230418)

Avgiftsfri vaccinering av barn
attsats 1 – anses besvarad, attsats 2 & 3 avslås (230214)

Avgiftsfri tvångsvård 
Motionen avslås (230418)

Resande på samma villkor
Motionen anses besvarad (230418)

Stoppa kommersiell sexuell exploatering 
attsats 1 & 3 – anses besvarade, attsats 2 & 4 – avslås (230919)

Dela den här sidan:

Kopiera länk