• Hem
  • 2010-2014
sida

2010-2014

Mellan 2010 och 2018 styrde Vänsterpartiet Region Västmanland (landstinget) tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Under den tiden har vi tagit ansvar och fått stort genomslag för vår politik. Exempelvis har vi medverkat till och varit pådrivande för:

  • Att ta tillbaka Bergslagssjukhuset, Kolbäcks vårdcentral, ambulansdirigeringen och sjukhusens läkemedels- försörjning i egen regi.
  • Vi har satsat stora resurser på psykiatrin, förlossningsvården och kvinnors hälsa.
  • Vi har öppnat en primärvårdsjour intill akuten och beslutat om en tillnyktringsenhet för medicinskt omhändertagande.
  • Vi har hållit nere avgifterna inom tandvården och arbetat för en rättvis fördelning av resurserna mellan könen.
  • Vi har gjort stora satsningar på vår personal för att ge dem bättre arbetsvillkor.

Motioner

Sprutbytesprogram
Starta arbetet för en jämlik vård

Interpellationer

Framtidens läkare utbildas (också) utomlands
Rutiner för att uppmärksamma äldres akutvårdsbesök
Förvaltningsområdet för finska språket
Omvänt tolkbehov

Inför valet 2010 tog Vänsterpartiet Västmanlands medlemmar fram 4 valprogram med olika inriktningar

Hälso- och sjukvård
Miljö
Kollektivtrafik
Kultur

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk