Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Västmanland

Debattartikel: För mer vegetariskt

  Den svenska köttindustrin står i dag för nästan lika stora utsläpp som Sveriges samtliga personbilar. Mat med inget eller lite kött kan bidra till kraftigt minskade utsläpp. Vi svenskar äter alltmer kött. På femton år har vi ökat vår köttkonsumtion med fyrtiofem procent. Samtidigt ökar andelen importerat kött. Naturvårdsverket bedömer att klimatpåverkan från kött är tio gånger större än för vegetarisk kost: Djuren släpper ut växthusgaser genom matsmältning och avföring. Skog skövlas för att odla foder. Jordens dricksvatten går till att vattna köttdjur. Maten är kanske det område där vi snabbast skulle kunna få ner utsläppen av växthusgaser utan...

Debattartikel: Det är skillnad på att sälja vård och bananer

Varför ska inte vi få göra vinst, frågar sig fyra företagare inom välfärdssektorn i en debattartikel i VLT den 16 juli. Kvaliteten och medborgarens behov ska alltid komma i första rummet, inte möjligheten att berika sig på verksamheten. I skola och förskola ska det finnas personal så att varje barn får det stöd de behöver, något som inte får prioriteras ned för att skapa vinstutdelning till ägarna. När vi flyttar in på ett äldreboende ska vi kunna känna trygghet i att det är de behov vi har som avgör vilket stöd vi får. Tweet

Debattartikel: Tack för inbjudan vårdförbundet

Vårdförbundet ställer på denna debattsida frågan om politikerna klarar av en dag i de sjukvårdsanställdas skor. Svaret är självfallet nej. De som arbetar inom sjukvården har en lång utbildning och är specialister på det de gör. Det finns inte en chans att jag eller någon av mina politikerkollegor skulle kunna fylla deras plats ens för en dag. I stället får vi ägna oss åt det vi är valda att göra: att som befolkningsföreträdare styra hälso- och sjukvården så att den blir så bra som möjligt. För mig innebär det en rättvis, jämlik och hälsoinriktad vård som arbetar förebyggande och som...

Debattartikel: Offentlig vård och omsorg viktigare än vinstuttag

Allmänhetens missnöje mot privata vårdgivare växer. Åtta av tio är emot vinstuttag inom vård och omsorg och vill att vinsterna ska återinvesteras i verksamheten istället för att plockas ut av ägarna. Privata företag är ganska eller mycket dåliga på att bedriva vård och omsorg tycker hela 45 procent. Det visar en undersökning som Novus Opinion har gjort på uppdrag av Famna. Kommuner och landsting ses som bästa vårdgivare. Vänsterpartiet är det enda parti som säger nej till vinster i vård och omsorg. Istället för att sälja ut koncentrerar vi oss på hur vi kan göra den offentligt drivna vård- och...