Nyheter

Att formulera en berättelse för framtiden

Vilket samhälle vill vi se i framtiden och hur ska den scen se ut där våra egna, men också våra barn och barnbarns liv ska utspelas? den frågan ställer Stig Henriksson idag i VLT.

  Valets viktigaste fråga är det svårt att höra något om. När väl exercerandet i procent vad gäller bidrag och försäkringar och exakt vilket år taxeringsvärdet ska frysas, när det väl har upphört så exploderar ännu en spionskandal. Denna gång folkpartiets att lägga till sossarnas och kd:s.

Jag tror i och för sig att det är att göra det väl enkelt för sig att bara hänvisa till enskilda individer. Det torde snarare vara så att i en viss kultur växer ett sådant här beteende fram för att kraven och förväntningarna å ena sidan och ett nervöst och upphetsat tempo med bristande eftertanke och reflexion å andra sidan gör detta möjligt. Men jag tror inte det har med en kultur som hänger ihop med ett eller annat parti som sådant utan att det mer handlar om en gemensam politikkultur som framförallt står att finna på central och storstadsnivå, men som även självklart allt mer sprider sig neråt i systemet. Och respekten för politik som ett civiliserat sätt att hantera motsättningar, lösa problem och tillvarata möjligheter – den försvinner.

Men valets viktigaste fråga faller då i glömska i larmet som råder och den frågan, menar jag, handlar om att formulera en berättelse om framtiden. Vilket samhälle vill vi se i framtiden? Hur ska den scen se ut där våra egna, men också våra barn och barnbarns liv ska utspelas? Vilka är de steg vi nu kan ta för att närma oss detta morgondagens samhälle?

Vänstern i Fagersta går till val under den lite flerbottnade devisen "Fagersta främst" och utan alltför många traditionella vallöften.  De avsnitten handlar mer om att konkretisera vad vår inriktning ger för avtryck i verkligheten. Kortfattat kan man säga att vi betonar medborgartanken; kommunmedlemmen är inte i första hand en kund utan en aktiv deltagare i samhället. Utifrån den grundsynen vill vi stärka och stimulera enskilda såväl som företag, föreningar och församlingar att ta en aktiv del i samhällsbygget. Vi tror också att om detta ska ha någon trovärdighet måste vi i många av de viktiga frågorna visa att politiken kan gå före och samla sig till breda lösningar och att detta kräver ett respektfullt bemötande mellan företrädarna för de olika partierna. Förmågan att samarbeta i den politiska sfären är också en förutsättning för att skapa legitimitet för det samarbete inom den kommunala apparaten och även mellan våra kommuner i regionen som vi vill fortsätta utveckla. Att samhället ska präglas av jämställdhet och öppenhet är självklara mål utifrån våra värderingar. Men vi ser också, och forskningen stöder detta, att jämställdhet och ett öppet samhälle för nya människor, idéer och kunskaper är viktiga tillväxtfaktorer för ett framtida Fagersta. Vi ser också behovet att ägna mer tid och kraft till utvecklingsfrågor så att politiken inte reduceras till att bara handla om fördelning av  resurser som aldrig upplevs räcka till.

Politik är för oss att man utifrån sina egna grundläggande värderingar i en ständig dialog med människor söker formulera en sådan berättelse om framtiden och sedan försöker att steg för steg, med en ängels tålamod och en kamels uthållighet, omvandla den till konkreta politiska beslut som gemensamt för oss på en resa i den riktningen, noggrant skiljande mellan det önskvärda och det möjliga. Utifrån denna idé har man att ta ställning till alla de situationer och förslag som dyker upp under de kommande fyra åren och som inte kan förutses. Därför ställs det också krav på dem som väljs att företräda och verkställa politiken. Det krävs förmågan att göra det förväntade, men också kraften att göra det oväntade.

 

Stig Henriksson, (v) Fagersta 

Dela den här sidan:

Kopiera länk