Nyheter

Solidaritet, rättvisa och fred

Vårt politiska arbete för rättvisa i Sverige har direkt samband med utvecklingen i vår omvärld. Idag bestämmer 20 procent av jordens befolkning över 90 procent av de samlade tillgångarna. De flesta av världens kvinnor lever i fattigdom. De rika ländernas exploatering gör de fattiga länderna ännu fattigare.
Det leder till krig och våld men också till allvarliga miljöproblem för hela världen. En ökad militarisering i världen framdriven av USA, men även av EU, leder till allvarliga kränkningar av demokratiska och mänskliga rättigheter.

Det finns ett växande folkligt motstånd som ger hopp, och vissa länder som vägrat underkasta sig nyliberala villkor har kunnat föra en framgångsrik politik för utveckling.

Den globala rättviserörelsen organiserar sig runtom i världen. Fackföreningar, kvinnoorganisationer, jordlösa, ursprungsfolk, miljöorganisationer och solidaritetsrörelser kämpar dagligen för mänskliga rättigheter.

FN måste demokratiseras för att kunna återupprätta sin roll att som enda legitima organ lösa internationella konflikter. Därför får inga svenska soldater sättas in i internationella insatser utan ett klart mandat från FN:s säkerhetsråd.

Vi vill att Sverige tar aktiv ställning mot USA:s krigspolitik. Vänsterpartiet kräver att all svensk krigsvapenexport till USA och andra krigförande länder stoppas.

Vi fördömer USA:s, och dess allierades, olagliga ockupation av Irak och Israels ockupation av Palestina liksom USA:s militära upptrappningar och hot mot Latinamerika, Mellanöstern och Centralasien.

Vi kräver att kränkningarna av mänskliga rättigheter i jakten på terrorister upphör. Vi är motståndare till att Sverige deltar i EU:s snabbinsatsstyrka och NATO-samarbete. Vi vill att svensk trupp lämnar det av USA ockuperade Afghanistan.

Vi vill att Sverige verkar för att de fattiga ländernas skulder till den rika världen skrivs av villkorslöst. Inom ramen för FN vill vi att internationella skatter på valutatransaktioner och miljöfarligt avfall införs.

Rättvis handel är det bästa sättet att stödja de fattiga ländernas ekonomier. De ska kunna skydda sina inhemska näringar och marknader mot orättvis konkurrens från de rika länderna.

Det svenska biståndet ska vara minst 1 procent av bruttonationalinkomsten. Ett av syftena är att stärka kvinnors och flickors ställning.

Vi anser att en del av biståndet ska gå till att förebygga och förhindra att barn och kvinnor rekryteras av människohandlare till prostitution.

Den som varit utsatt för sexuell exploatering eller förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning och söker asyl i Sverige ska kunna få status som flykting.

Vänsterpartiet vill ha en generös tolkning av asylrätten.

Vi är motståndare till EU:s allt hårdare flyktingpolitik och verkar för att denna ska ersättas av en generös tolkning av asylrätten och, som ett led i denna strävan, för att Sverige ska lämna Schengensamarbetet.

Väljarna i Frankrike och Nederländerna avvisade förslaget till ny konstitution för EU i folkomröstningar. Vänsterpartiet kommer att motsätta sig varje försök att lyfta förslaget igen och kräver folkomröstning om förslag till nya fördragsändringar som för över betydande makt till EU.

Vi anser att EU måste upplösas för att ett i grunden annorlunda europeiskt samarbete ska kunna byggas.

Dela den här sidan:

Kopiera länk