Nyheter

Fördöm USA:s krigsplaner mot Iran!

USA har de senaste åren i strid med folkrätten attackerat och ockuperat Afghanistan och Irak i sin strävan efter världsherravälde. Nu ryktas att Iran står på tur, och ursäkterna är lika ihåliga som tidigare.
USA har de senaste åren i strid med folkrätten attackerat och ockuperat Afghanistan och Irak i sin strävan efter världsherravälde. Med tomma och genomskinliga löften om frihet och kamp mot terrorismen har man försökt dölja sina verkliga maktpolitiska och ekonomiska intressen av krigföringen. Många tusen människor har fått betala med sina liv och ockupationerna fortsätter med dagliga rapporter om nya döda. Vänsterpartiet fördömer med kraft USA:s anspråk på världsherravälde och kräver att ockupationerna av Afghanistan och Irak omedelbart upphör.

Nu ryktas att Iran står på tur, och ursäkterna är lika ihåliga som tidigare.

Om Bush-regimen verkligen varit intresserade av att hindra den kärnvapenspridning man utan bevis anklagar Iran för hade det varit enkelt att börja med att dra in stödet till Israel. Israel vägrar skriva under ickespridningsavtalet och bidrar sedan många år till kärnvapenrustningen i mellanöstern. USA upprätthåller också goda relationer med två andra kärnvapenmakter i Irans närområde: Pakistan och Indien. Men ickespridningsavtalet är också det otillräckligt. Vänsterpartiet kämpar för nedrustning och fred och målet måste vara att de stater som idag har kärnvapen skall avveckla dessa och att inga andra stater utvecklar kärnvapen. Idag innehar flera stormakter det tvivelaktiga privilegiet att inneha sådana vapen och därmed möjligheten att påtvinga andra länder sin vilja. Stormakters innehav av kärnvapen har medfört att andra länder ansett sig nödsakade att också skaffa sig sådana vapen. Denna kapprustning undergräver icke-spridningsavtalet och gör världen till en farligare plats att leva på.

Vänsterpartiet har länge stött kampen för en demokratisk utveckling i Iran. Den islamistiska och odemokratiska iranska regimen som gjort sig känd för grova och omfattande brott mot mänskliga rättigheter, och bör betraktas som en teokratisk diktatur. Stödet för regimen har vittrat bort. Efter den folkliga revolution som störtade Shahens brutala välde har islamisterna förföljt, fängslat och mördat oppositionella, särskilt vänsteraktivister. Undertryckandet av organiserade demokratisträvanden fortsätter. Vänsterpartiets kamp för att tillsammans med progressiva och sekulära krafter i Iran verka för en demokratiska utveckling i Iran där mänskliga rättigheter för både män och kvinnor respekteras kommer att fortsätta och utvecklas. Men sällan har vi sett några representanter för de svenska högerpartier som nu hetsar för krig mot Iran i kampen för en demokratisk utveckling i Iran. Den svenska bombhögern tycks intressera sig för demokratisk förändring bara de gånger de får chansen att stödja USA:s maktambitioner.

Vänsterpartiet accepterar inte att USA anfaller Iran. Ett militärt angrepp från USA:s sida mot Iran skulle vara ett folkrättsbrott på samma sätt som kriget mot Irak var det. Det skulle få förödande konsekvenser för Irans folk och för världsfreden. Det skulle också utgöra ett hinder för demokratirörelsen i Iran, eftersom regimen skulle kunna använda fienden utifrån för att tysta de dagliga regimkritiska protesterna. Vi kräver också att den svenska regeringen kraftfull tar avstånd från USA:s krigsplaner och att inget svenskt stöd ges till USA. Även hot om angreppskrig är att betrakta som brott mot internationella lagar. Vi kräver att den svenska regeringen i EU och FN snabbt agerar för att dessa institutioner tar avstånd från och fördömer USA:s krigsplaner.

– Vänsterpartiet fördömer Bush-administrationens planer på ett angreppskrig mot Iran.

– Vänsterpartiet fördömer den iranska regimens brott mot demokratiska principer och mänskliga rättigheter.

– Vänsterpartiet verkar för att all svensk vapenexport till USA, som idag är inblandad i krig och ockupationer, stoppas.

– Vänsterpartiet kräver att den svenska regeringen omedelbart och kraftfullt agerar för att fördöma USA:s krigsplaner mot Iran.

Dela den här sidan:

Kopiera länk