Nyheter

DAGS ATT STÄLLA OM!

Minns ni gudrun…
Det gör skogsägarna i Småland. Och alla som blev utan el i veckor.

På senare år har klimatförändringarna orsakat naturkatastrofer och oväder över hela jorden. Redan om 35 år kan de svenska vintrarna vara tre grader varmare än idag. Samtidigt som torka och vattenbrist kan bli ett problem på somrarna.
De värsta effekterna kommer att drabba de fattiga delarna av världen.
Men vi kan påverka framtiden. Om vi tar miljöförstöringen på allvar och väljer en politik för långsiktigt hållbar utveckling istället för en där kortsiktiga vinstintressen får styra.

Vänsterpartiet vill snabba på energiomställningen. Genom att satsa på förnyelsebar energi kan vi stoppa klimatförändringarna. Vi vill att de samhällsägda företagen går i spetsen för omställningen. De ska driva på och underlätta effektivisering, teknikutveckling och produktion av förnyelsebar energi. Här kan många nya arbetstillfällen skapas inom både offentlig och privat sektor.

Vårt mål är att minska den fossila bränsleförbrukningen med 80 procent inom femton år. Därför vill vi satsa på kollektivtrafik och rena bränslen.

Om vi vill slippa en ny Gudrun måste vi investera idag.

Frågor & svar
1. Varför behövs en snabbare energiomställning?
Svar: I dag är vi till stor del beroende av ändliga (begränsade) resurser för vår energiförsörjning. Fossila bränslen som t.ex. olja och kol ger stora utsläpp av koldioxid som förstärker växthuseffekten. Kärnkraften kräver uran som innebär risker i alla led, från brytning till slutförvaring. Då uran och olja är begränsade resurser drivs priset upp och alla länder måste för eller senare bryta sitt beroende av ändliga resurser. Att så tidigt som möjligt ställa om vår energiförsörjning innebär att vi tar ansvar för kommande generationer.

2. Hur kan man uppnå en hållbar energiförsörjning?
Svar: Först och främst måste vi effektivisera och bättre hushålla med energiresurserna. Samtidigt måste vi göra en massiv satsning på förnybara energikällor och fortsätta avveckla kärnkraften och fossila bränslen. Det måste också ges resurser för forskning och utveckling för att underlätta tempot i omställningen. En hög leveranssäkerhet till alla delar av samhället och till rimliga priser ska vara målet.

3. När ska kärnkraften avvecklas?
Svar: Inom 10-15 år bör en mängd förnybara energikällor ha slagit igenom. Då skall kärnkraften vara kraftigt reducerad i både kapacitet och antal reaktorer. Vänsterpartiet anser att avvecklingen bör ske i jämn takt och att den sista reaktorn skall tas ur bruk senast 2025

Dela den här sidan:

Kopiera länk