sida

Kulturpolitik

Det som sätter guldkant på tillvaron

Kulturen är nödvändig i ett öppet och demokratiskt samhälle Utan kultur utarmas det. Den är en del av att vara människa och den påverkar också samhällets utveckling i stort. Det är värdefullt att kunna utöva och ta del av teater, film, musik, litteratur och utställningar. Patienter ska också ha tillgång till kultur i vården, eftersom det har en stor betydelse för hälsan och välbefinnandet.

Vänsterpartiet vill att även det som inte är kommersiellt ska ha en given plats. Länets muséer ska fortsätta utvecklas och ha fritt inträde för att alla ska ha råd och möjlighet att ta del av kulturen i vår region. Kollektivtrafiken i hela länet ska samordnas med evenemang på kvällstid och helger. Vi arbetar också för en avgiftsfri kulturskola i länets kommuner så att alla barn kan vara med.

Vårt gemensamma kulturarv är präglat och sammansatt av människor och influenser från hela världen. Även fortsättningsvis välkomnar vi nya inslag från andra kulturer. Kultur och föreningsliv spelar en viktig roll för att även nya invånare ska kunna vara aktiva i det svenska samhället.

Folkbildningen, genom studieförbund eller folkhögskolor, är viktig för att vidareutbilda människor, framför allt de som behöver läsa in grundskole- och gymnasiekompetens. Vänsterpartiet vill att vi tillsammans utvecklar idrotten och folkrörelserna ytterligare. I takt med att barn och ungdomar är mindre fysiskt aktiva ökar idrottsföreningarnas betydelse för folkhälsan. Bidragssystemet ska gynna föreningar som aktivt arbetar för att behålla tonåringarna i föreningslivet.

Dela den här sidan:

Kopiera länk