Vänsterpartiet gör skillnad!

Vänsterpartiet gör skillnad!

I åtta och ett halvt år har Sverige haft högerbudgetar som gynnat höginkomsttagare, medan de som tjänat mindre har lämnats efter. Vårens budget innebär en ny riktning. Vänsterpartiet har sett till att det finns stora satsningar på välfärden och sådant som lyfter låginkomsttagare och kvinnor.

Det är skillnad på höger och vänster i politiken. När regeringen väljer att samarbeta till vänster blir det mer resurser till välfärden och bättre livsvillkor för de som halkat efter på senare år. Istället för skattesänkningar för de rikaste väljer vi höjt underhållsstöd, glasögonbidrag, fler anställda i äldreomsorgen, bättre a-kassa och ökade resurser till förlossningsvården.

Hjälp oss att fortsätta göra skillnad!

Vissa människor kommer alltid till tals i samhällsdebatten. Andra hörs sällan. Det måste förändras – fler röster behöver höras. Vi från Vänsterpartiet lyssnar. Därför blir vi hemskt glada om du vill svara på några frågor från oss. Vi lovar inte att allt kan genomföras -men om förslagen stämmer överens med våra visioner om ett rättvist samhälle lovar vi i alla fall att försöka. Fyll i vår enkät genom att klicka här.