Pressmeddelanden

Mer än 2800 nya jobb i Västmanland med Vänsterpartiets budget

Vänsterpartiets budget innehåller satsningar som ger 2878 nya jobb i Västmanland. Regeringens politik har lett till att långtidsarbetslösheten i länet har ökat med 75 procent sedan 2006, visar nya siffror.

Vänsterpartiets budget innehåller satsningar som ger 2878 nya jobb i Västmanland. Regeringens politik har lett till att långtidsarbetslösheten i länet har ökat med 75 procent sedan 2006, visar nya siffror.

– Arbetslösheten är ett jättestort problem i Västmanland, inte minst den skenande långtidsarbetslösheten. Vår ambition är att skapa 1400 nya jobb inom vård, skola och omsorg. En del av satsningen går till klimatanpassning inom kommun och landsting, säger Kent Persson, riksdagsledamot för Vänsterpartiet från Västmanland.

Regeringen saknar politik för nya jobb. Istället för investeringar sänker de bolagsskatten vilket gynnar storbolagen och bankernas ägare. Regeringen prioriterar stödja bankerna som bidragit till krisen framför arbete till ungdomar.

Med Vänsterpartiets satsningar skapas fler än 100.000 nya jobb i hela Sverige fram till 2015. Kommunala välfärdssatsningar ger ökad lärartäthet, fler undersköterskor i äldreomsorgen och bättre barnomsorg på kvällar och helger. Våra satsningar ger fler än 50.000 nya i jobb i välfärden. Vi investerar i byggandet och renovering av nya hyresrätter och skolor, äldreboenden och sjukhus. Omfattande infrastruktursatsningar i framförallt järnvägen ger nästan 7.000 jobb. Till det kommer ytterligare jobbskapande åtgärder och utbildningsplatser.

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk