Nyheter

De rödgröna: borgerlig arbetsgrupp presenterar ofinansierat luftslott

PRESSMEDDELANDE 2010-06-09

Regeringen för en misslyckad jobb- och företagarpolitik. Vi har 100 000 fler arbetslösa jämfört med valet 2006. Nyföretagandet utvecklas mycket svagt i Sverige. Arbetsgivaravgiften för småföretagen har höjts, regelkrånglet består och inga insatser har gjorts för att öka tillgången på riskkapital. Det som presenterats idag är ett ofinansierat luftslott som inte ger ett enda rakt besked om vilken näringspolitik de borgerliga vill föra efter valet.

Det säger Sven-Erik Österberg (S), Kent Persson (V) och Per Bolund (MP) i en gemensam kommentar till den borgerliga näringspolitiska arbetsgruppens förslag.

Med mindre än fyra månader kvar svävar Sveriges företagare fortfarande i fullständig ovisshet kring vilken näringspolitik som de borgerliga vill föra efter valet. Det man presenterat idag är en enda lång önskelista, men det nämns inte ens i en bisats hur detta ska betalas. Man ställer ut ofinansierade löften på omkring 20 miljarder kronor, vilket är lika mycket som kostnaden för hela Polisväsendet.

Förslagen är i allt väsentligt desamma som man presenterade innan förra valet. Man har haft fyra år på sig att genomföra dessa, men mycket lite har hänt. Man inledde mandatperioden med att höja arbetsgivaravgiften för den minsta företagen. 99,7 procent av Sveriges företag har fått en oförändrad eller ökad administrativ börda och insatserna för att förbättra tillgången på riskkapital har lyst med sin frånvaro. Detta kan inte kallas för annat än ett misslyckande.

Mot den borgerliga röran står en samlad och fullt finansierad rödgrön företagarpolitik. Redan för en månad presenterade vi ett brett batteri av åtgärder för fler och växande företag. Det handlar bland annat om sänkta arbetsgivargifter för småföretag som anställer, ett riskkapitalavdrag för dem som investerar i ett mindre företag samt en statlig riskkapitalfond med fokus på mindre, kunskapsintensiva företag.

Dela den här sidan:

Kopiera länk