Rikspolitik

Kent Persson: Fråga till miljöministern ang. kärnkraft

FRÅGA TILL STADSRÅD 2010-03-03

Kent Persson, riksdagsledamot för Vänsterpartiet i Västmanland, riktar en fråga till miljöminister Andreas Carlgren (C).

I World Energy Outlook 2009 skriver International Energy Agency att ca 1,5 miljarder människor, eller 22 procent av världens befolkning, helt saknade tillgång till elektricitet under 2008. Vidare poängteras att just möjligheterna till att utnyttja modern energi är en nödvändig förutsättning för de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna av mänsklig utveckling vilket därmed gör frågan starkt sammanlänkad med uppnåendet av FN:s uppsatta millenniemål.

Vänsterpartiet menar att det knappast är kärnkraft som är svaret på fattiga länders energiproblem, inte minst p.g.a. risken för kärnvapenspridning. Förnybar energi och energieffektiv teknik är istället det hållbara svaret för dessa länder.

Jag vill fråga statsrådet:

Avser statsrådet att i god tid innan kärnenergipropositionen behandlas i kammaren i juni redogöra för vad en nysatsning på kärnkraft i Sverige skulle få för konsekvenser vad gäller möjligheterna för svensk forskning och företagande att med hjälp av förnybara, småskaliga och decentraliserade energialternativ ta en ledande roll i den globala omställningen till en kolsnål ekonomi?

Kent Persson (V)

Dela den här sidan:

Kopiera länk