Nyheter

Folkpartiet vill inte ta ansvar!

Fram till nu har landstinget i olika sammanhang representerats av Glenn Andersson (s), Monika Wilander (v) och Torsten Källberg (fp) – officiellt kallat landstingsstyrelsens presidium. Vi har rest runt till länets kommuner och informerat om landstinget och lyssnat på kommunernas åsikter om landstingets verksamheter. Vi har utgjort styrgrupp för diverse övergripande projekt. Vi har varit representanter för landstinget som delägare i VL, i turismen etcetera.
Vid senaste sammanträdet med landstingsstyrelsen förklarade Torsten Källberg att han hoppar av sådana uppdrag. Han är inte beredd att ta ansvar för någonting som majoritetspartierna står för. Oppositionsalliansens främsta företrädare avsäger sig alltså information, insyn och deltagande i en del av landstingets styrning.

Bakgrunden är den att oppositionsalliansen (inkl mp) kritiserar Glenn Anderssons agerande i samband med förberedelser inför Hebys länsbyte. Landshövdingarna hade regeringens uppdrag att tillsammans med en utredare fastställa skäliga övergångskostnader. Landshövdingarna kontaktade de båda landstingsstyrelsernas ordföranden som fick lägga fram sin syn på saken. Västmanlands tjänstemän fick noga redogöra för utredaren hur våra övergångskostnader beräknats. Även landstingsstyrelsens presidium fick möjlighet att träffa utredaren; en träff där även Torsten Källberg deltog. Någon kritik över hanteringen framfördes inte.

Uppsala har hela tiden hävdat att de inte tänker ”köpa” Heby, medan regeringens utredare ansåg det fanns skäl för Uppsala att även framledes ge hebyborna möjlighet att söka vård i Västmanland. Alltså bör Uppsala köpa vård i Västmanland för en viss summa. Och det är den summan man varit oenig om. Landstingsordföranden i båda länen har träffats och försökt gemensamt bedöma den summan. Vad vi förstår har landshövdingarna lyssnat på de berördas synpunkter i sitt förslag till regeringen.

Var det där något för oppositionen att hetsa upp sig för? Nej, man sökte en anledning att kritisera majoriteten och hoppa av presidiet. Nu är man fri att gå på jakt efter en politik inför valåret. För det handlar om jakt. Oppositionen yrkade avslag på Landstingsplanen i fullmäktige i juni. Så än så länge står man där med tomma händer, ingen information, ingen insyn och deltagande. Tomma tunnor skramlar mest!

Monika Wilander (v)
landstingsråd, vice ordförande i landstingsstyrelsen

Dela den här sidan:

Kopiera länk