Den kvinnopolitiska nätverksträffen som var planerad till idag är inställd på grund av för få anmälda.