sida

20 skäl att rösta på Vänsterpartiet i regionvalet

√ Rätten till en nära, snabb och bra vård

√ En jämlik och behovsstyrd vård

√ En vård utan vinstintressen

√ Avgiftsfri primärvård

√ Förebyggande folkhälsoarbete

√ Billigare tandvård

√ Bättre samverkan mellan vårdgivarna

√ Bra och trygga arbetsvillkor

√ Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön

√ Egna anställda istället för hyrpersonal

√ Jämställda och rättvisa löner

√ Personalens inflytande över arbetet

√ Avgiftsfri och tillgänglig kollektivtrafik

√ Fossilfria transportmedel

√ Kultur, folkbildning och idrott i hela länet

√ Utveckling av IT och digitala lösningar

√ Jämställd regional utveckling

√ Personalens idérikedom ska tillvaratas

√ Mer kooperativt, icke vinstdrivande företagande

√ En garant för socialism, feminism och antirasism

Dela den här sidan:

Kopiera länk