sida

Personalpolitik

Vi satsar på personalen

För oss är personalen regionens viktigaste resurs. Vi vill att regionen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Vi ska erbjuda bra och trygga arbetsvillkor, och alla anställda ska ha inflytande över arbetet.

Vi vill fortsätta arbetet med att göra oss oberoende av hyrpersonal. Det gör vården säkrare för patienten och arbetet lättare för den fast anställda personalen. Vi arbetar för sex timmars arbetsdag med bibehållen lön för att göra det lättare att orka med arbetet och samtidigt göra livet mer jämställt. Löneutvecklingen ska ske utifrån rättvisa och jämställda principer. Det måste också finnas förutsättningar för personalen att vidareutbilda sig och förverkliga idéer som gör regionen bättre. I vår region vill vi ha en mångfald av anställda. Olikheter berikar våra arbetsplatser.

Dela den här sidan:

Kopiera länk