sida

Regionpolitik

Ett bra liv var du än bor

Som boende i Västmanland ska känna dig trygg med att du får den vård du behöver, när du behöver den. Du som bor i ett mindre samhälle ska ha tillgång till offentlig och kommersiell service. Du ska inte behöva avstå från jobb eller nöjen för att du bor på landet.

Miljösmarta resor i hela länet
För att underlätta resandet måste vägar, järnvägar, cykel- och gångvägar planeras efter invånarnas behov och underhållas så att det går lätt att ta sig fram. Eftersom regionen äger ett bussbolag är det lättare att påverka busstrafikens utveckling. Ett mål är en fossilfri region.

Kollektivtrafiken är nyckeln till ett sammanhållet län och den ska finnas i hela länet till låga avgifter. På sikt vill vi i Vänsterpartiet införa nolltaxa för att få fler att ta bussen eller tåget. En utbyggd kollektivtrafik bidrar till att öka hela länets attraktivitet och är viktig även för näringslivets möjligheter. För många människor, till exempel ungdomar och äldre, är kollektivtrafiken avgörande för att kunna leva ett aktivt liv.

Dela den här sidan:

Kopiera länk