Nyheter

”Alla har rätt till en god psykisk hälsa.”

Vänsterpartiet vill inte bara göra samhället mer ekonomiskt jämlikt. Psykisk hälsa ska också vara möjlig för alla. I ett samhälle där den psykiska ohälsan ökar måste det till insatser på flera plan för att bromsa utvecklingen.

Idag finns det alltför många människor som inte mår bra i själen och som behöver hjälp av sjukvården för att komma på fötter igen. Det här är en fråga som vi i Vänsterpartiet tar på största allvar. Psykisk ohälsa innebär ett stort mänskligt lidande, både för patienter och anhöriga, och därför är det viktigt med tidiga insatser på rätt vårdnivå.

På riksnivå har Vänsterpartiet drivit på för mer pengar till arbetet mot psykisk ohälsa. För 2018 handlar det om 600 miljoner kronor och för 2019 och 2020 1,1 miljarder kronor per år. Pengarna ska både gå till vårdcentralerna och till den specialiserade psykiatrin, dit BUP och Vuxenpsykiatrin hör. När fler patienter med lindrig psykisk ohälsa kan få hjälp på vårdcentralen, minskar trycket på specialistvården och väntetiderna blir kortare.

I regionen har vi tillfört över 25 miljoner kronor per år, samt satsat drygt 8 miljoner per år på forskning inom psykiatrin. Men endast pengar räcker inte för att korta köerna till t ex Barn- och ungdomspsykiatrin. Det krävs också en välutvecklad samverkan mellan vårdcentralerna, specialistvården och kommunernas elevhälsa. Det här är ett område som vi planerar att utveckla mycket mer än tidigare, inte minst nu när Barn- och ungdomshälsan hör till vårdcentralerna. Här kan barn och unga få hjälp vid psykisk ohälsa som inte kräver psykiatrisk specialistvård.

Depression kan vara ett livshotande tillstånd. Därför menar Vänsterpartiet att alla vårdcentraler ska kunna erbjuda både kuratorskontakt och terapisamtal med legitimerad psykolog eller psykoterapeut.

Vi föreslår också en öronmärkt satsning på anställningar av vårdpersonal med psykologisk kompetens på vårdcentraler, samt kompetensutveckling av personalen kring suicidprevention. Det behövs ett rejält psykiatrilyft för att vända den negativa utvecklingen. Psykisk hälsa ska vara möjlig för alla.

Hans Jansson (V) Regionråd

Heidi-Maria Wallinder (V) Tredjenamn till regionfullmäktige

 

 

 

https://www.magazin24.se/debatt/alla-har-ratt-till-en-god-psykisk-halsa/reprhg!ghoIlJbEbEFz17RvieSYkQ/

Dela den här sidan:

Kopiera länk