Nyheter

EU-parlamentet strök ursprungslandsprincipen

EU-parlamentet röstade idag för en kompromiss om det så kallade tjänstedirektivet. Kompromissen innebär att ursprungslandsprincipen tas bort. Vänsterpartiets EU-parlamentariker Jonas Sjöstedt är dock fortfarande oroad:
– Det återstår många oklarheter som riskerar att försämra för löntagare och konsumenter, säger han.

Tjänstedirektivet är kommissionens förslag till hur EU:s tjänstemarknad ska öppnas upp. EU-parlamentet röstade om en kompromiss mellan socialisterna i PSE och de konservativa i EPP, som bland annat tar bort ursprungslandsprincipen. Det är dock oklart vad som ska ersätta den omstridda principen som anger att ett företag som driver tjänsteverksamhet i ett annat land ska följa reglerna i sitt hemland.

Vänsterpartiet var inte nöjda med kompromissen mellan konservativa och socialister, men röstade ändå för den.

– Vi röstade först för att avvisa hela direktivet eftersom det är ett angrepp på löntagarna. När avvisandet föll stödde vi kompromissen som trots allt är en förbättring och tar bort ursprungslandsprincipen. Men eftersom det återstod många oklarheter som riskerar att försämra för löntagare och konsumenter, valde vi till slut att inte stödja det ändrade lagförslaget, säger Jonas Sjöstedt (v), EU-parlamentariker.

– Monstret fick sina tänder utdragna, men det är fortfarande fult. Ursprungslandsprincipen är borta, man ingen vet vad som ska gälla istället. En sådan lag lämnar över makten från de folkvalda till juristerna i EG-domstolen, ursprungslandsprincipen ersätts med en domstolsprincip, säger Eva-Britt Svensson (v), EU-parlamentariker.

Eva-Britt Svensson är sjukskriven och kunde inte delta i omröstningen.

Dela den här sidan:

Kopiera länk