Om oss

Om oss

Vänsterpartiet Västmanland är en distriktsorganisation som täcker Västmanlands län. Distriktet leds av en distriktstyrelse.

I distriktet finns tio partiföreningar, en i varje kommun.

Distriktsstyrelsens uppgift är att utveckla partiets politik i frågor som rör distriktet, leda och utveckla distriktets verksamhet politiskt och organisatoriskt, stödja partiföreningarnas arbete, genomföra distriktsarrangemang och särskilt ansvara för att studiearbete bedrivs.

Distriktsstyrelsen har en vägledande funktion för partiets förtroendevalda regionpolitiker. Man skulle kunna säga att distriktet utgör en länk mellan regionpolitikerna och partiets medlemmar.

Distriktsexpeditionen finns på Slottsgatan 6 i Västerås

På distriktsexpeditionen arbetar Heidi-Maria Wallinder som politisk sekreterare och Sofia Telfer som administrativ sekreterare.

Kontakt>>