Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Västmanland

Kent Persson: Skrota tillväxtverket!

Den senaste tidens uppmärksamhet runt Tillväxtverket och andra myndigheter reser en rad frågor om styrning, uppföljning och hur skattemedel används. Den vidlyftiga representationen är ett symptom på betydligt djupare problem i verkets verksamhet. De föreslagna åtgärderna från regeringen räcker inte. Man bör slå ihop Innovationsbron och ALMI för att få en rikstäckande organisation för kapitalförsörjning för företag. Delar av Tillväxtverkets verksamhet och resurser kan överföras i den nya organisationen. Andra delar som berör regional utveckling kan föras över till de regionala myndigheterna, forskning och miljödriven verksamhet till Vinnova och i vissa fall till Energimyndigheten. – Regeringens föreslagna åtgärder för att...

Sjöstedt besökte Fagersta

Det är tio dagar sedan Jonas Sjöstedt valdes till ny Partiledare för Vänsterpartiet och igår besökte han Fagersta! Partiföreningen i Fagersta hade på måndagskvällen dragit ihop ett offentligt möte i Folkets Hus där alla 120 stolarna vara upptagna och många fick stå. Tweet