Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Västmanland

Quiz Vänsterpartiet Västerås Pride

1. Vem är partiledare för Vänsterpartiet? 1. Lars Ohly X. Jonas Sjöstedt 2. Ulla Andersson Rätt svar: X. Jonas Sjöstedt Kommentar: Alla tre har varit/är/skulle vara kompetenta ledargestalter, men just nu är det Jonas Sjöstedt som styr skutan. 2. Vilket år motionerade Vänsterpartiet första gången i riksdagen om samkönade äktenskap? 1. 1973 X. 1963 2. 1983. Rätt svar: 1. 1973 Kommentar: C-H Hermansson motionerade om att äktenskapet skulle avskaffas och ersättas av begreppet ”registrerad samlevnad”, som skulle vara köns- och antalsneutralt. 3. I vilket land förbjuds homosexuella att framträda i TV? 1. Serbien X. Malaysia 2. Israel Rätt svar: X....

Pride i Västerås, frivilliga behövs!

Nu är det dags för Pride i Västerås igen. Vänsterpartiet kommer återigen delta i paraden och även finnas på plats med ett eget tält på Regnbågstorget. Vill du vara med att bemanna tältet eller kan du tänka dig att hjälpa till att bygga upp tältet och frakta material från/till lokalen? Vi vill bemanna varje pass i tältet med 3 personer och vi kommer att hålla en utbildning för alla som ska vara med tisdagen 24/6 på lokalen Slottsgatan kl. 18. Det är viktigt att du är med på utbildningen så att du är uppdaterad och kan svara på frågor. För...