Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Västmanland

Full sysselsättning är viktigare än inflationsbekämpning!

En politik inriktad på sysselsättning och inte inflation är vad vänsterpartiet skulle vilja se. Och nu ifrågasätter tom ekonomer om en ensidig inflationsbekämpning är det bästa för Sverige. 8 396 västmanlänningar var öppet arbetslösa under vecka 33 enligt länsarbetsnämnden. Om man räknar in de människor som också finns i arbetsmarknadsåtgärder så blir siffran 12 293. Samtidigt rapporterades det in 159 nya jobb till arbetsförmedlingen i länet samma vecka. Arbetslösheten är en maktfråga. En hög arbetslöshet är ett effektivt sätt att försvaga löntagarna då konkurrensen hårdnar. Ett större krav på ”flexibilitet” ställs på den enskilde helt på kapitalets villkor. De med...

Låt inte barnbidragshöjningen påverka försörjningsstödet

Regeringen har genom finansminister Per Nuder annonserat om ett höjt barnbidrag från och med oktober 2005. Det är bra, barnfamiljerna är samhällets ryggrad. Familjepolitiken måste vara generös. Friska och harmoniska barn är ett samhälles största tillgång. Barnbidraget är en del av den generella välfärden och detta bidrag får alla barn del av. Vid sidan av det generella välfärdssystemet finns ett individuellt anpassat stöd till dem som inte tagit sig in i alla de system som beräknas utifrån en tidigare arbetslön. Hit hör nyinflyttade invandrare och flyktingar, unga vuxna som saknar arbete och socialt utsatta som motats bort därför att de...

Storsatsning på jobben

Vänsterpartiet föreslår stora satsningar för nya jobb i höstbudgeten. Pengar satsas på kommunerna, på arbetsmarknadspolitik och på näringspolitik. Efterfrågan stimuleras med stöd till ekonomiskt svaga grupper. I vänsterpartiets förslag tillförs kommunerna ytterligare 5 miljarder kronor 2006, med tidigare beslutade pengar blir det totalt 15 miljarder 2006. Partiet föreslår att skatten ska höjas vid högre inkomster samtidigt som boendeskatterna lindras för vissa grupper. För att minska klyftorna i samhället föreslås bland annat höjt bostadsbidrag, höjt studiestöd samt höjda bostadstillägg för pensionärerna. Åtgärder mot den höga arbetslösheten är prioriterade. Därför föreslår vänsterpartiet ett särskilt anställningsstöd för långtidssjukskrivna. Pengar tillförs också för att...

Så här jobbar jag för att vården ska bli bättre!

Per Sennerfeldt skrev en insändare o Fagerstaposten den 1:a augusti. Här publicerar vi Juha Rundgren, landstingspolitiker från Norberg, svar. Per Sennerfeldt frågar efter vägledning inför nästkommande landstingsval. Han vill veta om och hur de landstingpolitiker som är bosatta här i norra delen av länet arbetar för att vården ska bli bättre. Jag är en av dem och ska naturligtvis deklarera min uppfattning. Inledningsvis vill jag dock bemöta ett par uppgifter Per Sennerfeldt skrev i sitt inlägg. Han berättar om en oändlig tid i telefonkön innan vederbörande kommer fram till sjukvårdsupplysningen. Faktum är att ca 60% av samtliga samtal till hälso-...

Vänsterpartiet i landstinget

I våras framställde landstingsgruppen en folder som lyfter några av vänsterpartiets hjärtefrågor. Nedan publiceras den texten. Rehabilitering Rehabilitering ska vara en självklar rättighet. En väl fungerande rehabilitering är lönsam för såväl patienten som samhället i stort. Därför tycker vi att familjeläkarsystemet ska utformas så att alla som behöver rehabilitering ska kunna få det. Kollektivtrafik Väl utbyggd kollektivtrafik med låg och gemensam taxa över hela Mälardalen främjar lokal och regional utveckling. Kollektivtrafik gynnar de yngsta, de äldsta, kvinnorna, funktionshindrade och miljön. Varje satsad krona gynnar alla men missgynnar ingen. Kultur, fritid och folkbildning Kultur och folkbildning ger läkande kraft och hela...