Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Västmanland

Västmanlands svar på Reepalus utredning om vinster i välfärden

Idag svarade Regionstyrelsen för Region Västmanland på Reepalus utredning om vinster i välfärden. Vi i Vänsterpartiet har varit delaktiga i majoritetens skrivande av remissvaret och även fått gehör för många av våra synpunkter. Dock har vi lagt en protokollsanteckning då vi anser att en lagstiftning om vinsttak behövs för att garantera att offentliga medel går till det som de är avsedda för och därför borde lyftas i svaret. Vår inställning är att utan lagstiftning om vinstuttag inom välfärden, så löper vår generella välfärd stora risker att urholkas vad gäller såväl finansiering som innehåll. Vi ser en tydlig konflikt mellan välfärdens...

Dags för distriktsårskonferens!

  Vänsterpartiet Västmanland håller årskonferens lördagen den 18 mars på ABF på Culturen i Västerås. Konferensen börjar kl. 10.00 och pågår till kl. 16.00. Dagordning och mer information kommer senare. Årskonferensen är distriktets högsta beslutande organ och kommer bestå av 31 ombud från partiföreningarna som valts på medlemsmöten. Antalet ombud är beräknat på var 17:e påbörjad medlem. Rösträtt på årskonferensen har bara ombud men även andra från partiföreningarna kan komma som åhörare. Distriktsårskonferensen (DÅK:en) beslutar om verksamhetsplan för det kommande året, behandlar inkomna motioner samt väljer distriktsordförande, distriktsstyrelse, revisorer och valberedning. Vidare behandlas även distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse, ekonomiska berättelse såväl som...

Riksdagsledamot besökte Köping

I onsdags besökte vi SFA medicin och HVB-hemmet Lagunen. Med vid mötena var även vår riksdagsledamot Mia Sydow Mölleby. På morgonen hälsade vi på SFA medicin som är en avancerad svenskutbildning för de nyanlända som redan har en medicinskt inriktad utbildning. De drivna eleverna har målet att de ska klara utbildningen på tre terminer. – Det är förvånande att det är så svårt att få ut deltagarna i praktik. Alla landsting borde jubla över att ta emot den här kompetensen, säger Mia. På eftermiddagen besöktes också Lagunen, ett HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. Det är två avdelningar i Köping och en...

Höstkonferensen

Det var en trevlig höstkonferens med ett 30-tal medlemmar från hela länet som deltog i intressanta föredrag och givande diskussioner.