Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Västmanland

Gör kvinnodagen till kommunal flaggdag!

Nidia Åman och Vasiliki Tsouplaki vill införa kommunal flaggdag på internationella kvinnodagen den 8 mars. ”Vi vill att Västerås ska signalera att man sätter jämställdhetsfrågor i första rummet”, säger Vasiliki. Vänsterpartister i Västerås vill slå ett slag för kvinnorna och flagga på den internationella kvinnodagen. Men alliansen i Stadshuset sätter käppar i hjulet för planerna. – Det finns många dagar som kommunen borde lyfta upp. Vi måste utreda regelverket kring kommunal flaggning innan vi kan ta ställning till vilken dag som passar bäst att flagga på, säger kommunstyrelsens ordförande Elisabeth Unell (M). Hon är själv inte främmande till att göra...

Avskaffa osund konkurrens inom omsorgen i Västerås

Privata vård- och omsorgsbolag borde inte ha konkurrensfördelar jämfört med kommunala utförare, anser vänsterpartisterna i Västerås kommunfullmäktige.  ”Attendo Care är ett av landets ledande privata vårdföretag inom äldreomsorgen, och omsätter 2,6 miljarder per år. Sammanräknat med de andra två största aktörerna, Aleris och Carema, driver Attendo Care 188 äldreboenden i Sverige. Kalla faktas granskning visar att Attendo Care ägs av Augustus i Luxemburg, som i sin tur ägs av riskkapitalbolaget Industri Kapitals fonder på Skatteparadisön Jersey. Ägandekonstruktionen möjliggör att Attendo Cares vinster kan förflyttas obeskattade från Sverige till Jersey. – I princip kan hela vinsten flyttas utan beskattning med hjälp...

Köp in kaffe och te som följer ILO-konventionens krav

För Vänsterpartiet är det självklart att Sala kommun vid upphandling i första hand ska köpa in varor som är producerade på ett miljömässigt och socialt uthålligt sätt. Sala ska som ekokommun arbeta för att skapa ett samhälle som är långsiktigt hållbart ur fler olika aspekter. En viktig del är naturligtvis omställning till en ekologiskt hållbar utveckling. En liten men symbolisk och viktig markering på detta är att kommunen använder ekologiskt kaffe. Begreppet hållbar utveckling innefattar också andra komponenter, inte minst när det gäller de sociala aspekterna. Tyvärr kan vi se och läsa om hur barnarbete, skamligt låga löner och oacceptabla...

Ta initiativ till saluhall för lokalt producerade livsmedel

Västerås kommun borde hjälpa till att skapa en saluhall för närproducerade livsmedel, anser vänsterpartisterna i Västerås kommunfullmäktige. ”Det är något visst med det öppna landskapet i en saluhall, diskarna med sin uppdukning av grönsaker, frukt, fisk och kött. Saluhallar är sinnliga. De andas, de lever.” Ovanstående är ett citat från författaren Anders Lifs blogg (www.anderslif.se), och beskriver väl känslan av att befinna sig i en saluhall. Saluhallar har också den fördelen att små producenter ges en rimlig chans att nå ut med sina produkter i dessa tider av stormarknader och massproduktion. En centralt belägen saluhall skulle dessutom vitalisera Västerås citykärna...

Minska miljöbelastningen med klimatsmart mat

Den mat som konsumeras i kommunal verksamhet som äldreboenden och skolor borde vara klimatsmart, anser vänsterpartisterna i Västerås kommunfullmäktige. Mycket av den mat vi idag konsumerar påverkar miljön på ett negativt sätt genom de höga energiuttag som konstgödning och långa transporter innebär. Enligt rapporten Livsmedelsverkets särskilda sektorsansvar för miljömålsarbetet, 27 feb 2007, står livsmedelsproduktionen för en stor del, cirka 20%, av den totala energiförbrukningen i Sverige. Den svarar även för en stor andel av utsläppen av koldioxid, kolväten och kväveoxider. Våra matvanor och val av livsmedel är därmed viktiga ur ett miljöperspektiv. Då är det angeläget att vi som medvetna...