Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Västmanland

Rapport från landstingsfullmäktige

2011-10-26 Delårsbokslutet inbjöd till intensiv debatt. Det visar på att kostnadsutvecklingen i landstingets verksamheter är oroväckande. -Att få ordning på kostnadsutvecklingen är det absolut viktigaste för oss att hantera. Vi har lagt om rutiner för hur budgetering ska gå till framöver. Vi följer upp utvecklingen kontinuerligt. Båda förvaltningarna har i uppdrag att redovisa hur man arbetar ner på kliniknivå, sa Denise Norström (S). -Signalsystemet måste gälla även oss i denna församling. Jag undrar vilka signaler det skickar ut till verksamheterna när vi skriver motioner som handlar om att göra lite mer samtidigt som läget kräver att verksamheterna gör mindre? frågade...

Uppvärdera psykisk ohälsa

DEBATTARTIKEL PUBLICERAD I VLT 2011-10-10 I dag är det världsdagen för psykisk hälsa. Dagen till ära vill vi uppmärksamma en fråga som ligger oss vänsterpartister varmt om hjärtat. Nämligen att psykisk ohälsa ska jämställas med fysisk ohälsa. Kroppen och själen måste ses som en helhet. Mår du dåligt psykiskt påverkar det din fysiska hälsa och kan till exempel yttra sig i huvudvärk. På samma sätt kan en sjukdom i kroppen göra dig psykiskt nedstämd. Vi menar att psykisk hälsa måste tas på större allvar efter att alltför länge ha underordnats den fysiska hälsan. Tweet

Större kunskap nödvändig om våld i nära relationer

DEBATTARTIKEL PUBLICERAD I VLT 2011-09-10 Våld i nära relationer är en smärtsam verklighet som långt fler människor än man kan tro lever i. Den som blir slagen och hotad kan vara ett barn, livspartner, förälder, pojk-/flickvän och så vidare. Det samma gäller den som slår. Det båda parter har gemensamt är en skamfylld hemlighet, något man inte pratar om. Framför allt inte med någon utanför relationen. Tweet