Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Västmanland

Från landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige den 21 november hade flera viktiga ärenden på sitt bord, bland annat nya patientavgifter och flera intressanta interpellationer. Den 21 november var det dags för sammanträde med landstingsfullmäktige. På dagordningen stod bland annat nya patientavgifter och ett antal interpellationer, som skapade mycket debatt. Den borgerliga majoriteten i Landstinget Västmanland vill införa nya patientavgifter från och med 2008. I stort är oppositionen överens med majoriteten, men vi har en viktig avvikande uppfattning. De styrande i Landstinget vill att det ska kosta pengar att gå med i program för rökavvänjning och viktreduktion. Oppositionen, dvs. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, var starkt kritiska. "Våra...

Sociala hänsyn vid upphandlingar

Lars Andersson (v) och Dan Karlsson (v) kräver att Landstinget Västmanland följer grundläggande ILO-konventioner. Svenska landsting köper årligen materiel, t ex kläder, textilier och kirurgiska instrument, för 100-tals miljoner kronor. År 2005 uppgick totalsumman till 10 miljarder kronor. Det landstingen köper för de skattemedel man förfogar över har med andra ord stor påverkan på arbetsvillkoren i Sverige och utomlands.   Organisationen SwedWatch har i sin rapport ”Vita rockar och vassa saxar” konstaterat att mänskliga rättigheter för anställda kränks i produktionen av materiel som används inom svensk sjukvård idag. En stor del av dessa förbrukningsvaror tillverkas i utvecklingsländer där det bland...

Inför sprututbytesprogram för missbrukare i Västmanland

Ett gott skydd mot infektioner är av grundläggande betydelse oavsett livsföring, menar Dan Karlsson (v) och Catrin Strömvall (s). Riksdagen har den 2006-05-11 lagstiftat om under vilka omständigheter utbytesprogram avseende sprutor och kanyler till injektionsmissbrukare av narkotika skall medges. Socialstyrelsen har den 16 februari år 2007 meddelat ytterligare föreskrifter angående dessa program. Sedan lång tid tillbaka har sprututbyten tillämpats i Skåne. Verksamhetens resultat har blivit att narkotikamissbrukare i Skåne är bättre skyddade mot infektioner än vad injektionsmissbrukare är i andra delar av landet är. Framför allt har en jämförelse med Stockholm tydliggjort skillnaderna. Program för utbyte av sprutor och kanyler...

Juha Rundgren (v): ”Privat barnsjukhus förkastligt!”

Nyheterna rapporterade igår att Sverige nästa år får sitt första privata barnsjukhus. Vänsterpartiet i Landstinget Västmanland reagerar kraftigt på utvecklingen. Nyheterna rapporterade igår att Sverige nästa år får sitt första privata barnsjukhus. Sjukhuset ska ligga i Stockholm, bredvid Sofiahemmet. Föräldrar ska genom att teckna försäkringar för sina barn kunna betala sig före i kön. Oppositionsrådet för Vänsterpartiet i Landstinget Västmanland, Juha Rundgren, reagerar starkt mot denna utveckling.   – Barnsjukvården har hittills varit förskonad från sådant här, men nu står alltså dörren på vid gavel för en sjukvård som sorterar barn efter tjockleken på föräldrarnas plånböcker. Det är förkastligt! Ytterst...