Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Västmanland

Tillnyktringsenhet kan bli verklighet

– Jag har som plan och ambition att under hösten finansiera detta, säger Juha Rundgren (V), landstingsråd med ansvar för psykiatrin i en intervju med Bärgslagsbladet. En tillnyktringsenhet skulle ta hand om berusade och narkotikapåverkade personer så att de får tillsyn och vård av medicinskt kunnig personal till dess att de nyktrar till. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna väckte frågan i en motion år 2009, som fick avslag av den dåvarande majoriteten. Men nu kan det alltså bli verklighet. Tweet

Debattartikel: Tack för inbjudan vårdförbundet

Vårdförbundet ställer på denna debattsida frågan om politikerna klarar av en dag i de sjukvårdsanställdas skor. Svaret är självfallet nej. De som arbetar inom sjukvården har en lång utbildning och är specialister på det de gör. Det finns inte en chans att jag eller någon av mina politikerkollegor skulle kunna fylla deras plats ens för en dag. I stället får vi ägna oss åt det vi är valda att göra: att som befolkningsföreträdare styra hälso- och sjukvården så att den blir så bra som möjligt. För mig innebär det en rättvis, jämlik och hälsoinriktad vård som arbetar förebyggande och som...

Debattartikel: Offentlig vård och omsorg viktigare än vinstuttag

Allmänhetens missnöje mot privata vårdgivare växer. Åtta av tio är emot vinstuttag inom vård och omsorg och vill att vinsterna ska återinvesteras i verksamheten istället för att plockas ut av ägarna. Privata företag är ganska eller mycket dåliga på att bedriva vård och omsorg tycker hela 45 procent. Det visar en undersökning som Novus Opinion har gjort på uppdrag av Famna. Kommuner och landsting ses som bästa vårdgivare. Vänsterpartiet är det enda parti som säger nej till vinster i vård och omsorg. Istället för att sälja ut koncentrerar vi oss på hur vi kan göra den offentligt drivna vård- och...

Juha Rundgren om förslag till höjda patientavgifter

DEBATTARTIKEL 2012-06-06 Alliansen kritiserar den 4/6 mig för hyckleri, med anledning av ett förslag till höjda patientavgifter. Vänsterpartiet är det parti som alltid står upp för allas rätt till hälso- och sjukvård. Avgifter får inte bli ett hinder för människor att besöka vården och målet är därför en avgiftsfri primärvård och vård för barn och unga. Tweet

Nytt program för primärvården

Den rödgröna majoriteten i landstinget presenterar idag förslaget till nytt program för primärvården. Programmet reglerar vårdcentralernas uppdrag och kommer att börja gälla från den 1 januari 2013.Det nya programmet innebär ett fortsatt brett uppdrag för vårdcentralerna. Tweet