Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Västmanland

”Kulturtrafik”

I Västmanland är en stor del av kulturutbytet koncentrerat till Västerås. Teater, konserthus, museum, biografer m.m. Dessutom finns ett stort utbud av andra ”kulturella” aktiviteter koncentrerade till Västerås bl.a. olika arenaevenemang på Rocklundaområdet innefattande även idrott på hög nivå.  Det som däremot inte håller så hög nivå är möjligheten för de länsbor som inte bor i Västerås att använda kollektivtrafik, för att ta sig till och från aktiviteterna. Att så är fallet kan ses i det besökantal som teatern har för 2008, där endast 250 vuxna besökare är bosatta utanför Västerås. För att få alla länsbor att kunna använda sig...

Rutiner ang. säkerhet i Centrallasarettets lokaler

Det har uppmärksammats att obehöriga personer har befunnit sig i landstingets lokaler och att detta inte är en ovanlighet. I vissa fall har de blivit avvisade av säkerhetspersonal, och under samma dag kommit tillbaka. Landstinget som huvudman för hälso- och sjukvård, har i dessa situationer ett ansvar och därför är det viktigt att se över rutinerna, kallas polis och/eller socialtjänsten? Till ansvarigt landstingsråd Det har uppmärksammats att obehöriga personer har befunnit sig i landstingets lokaler och att detta inte är en ovanlighet. I vissa fall har de blivit avvisade av säkerhetspersonal, och under samma dag kommit tillbaka. Landstinget som huvudman...

Akademiska kontra Karolinska

Enligt ett inslag i Sveriges Radio den 3 februari kommer landstinget i Stockholm att arbeta aktivt för att locka bl a Landstinget Västmanland till att köpa specialistvård från dem i ställer för Akademiska sjukhuset i Uppsala. Stockholms ambition är ”ta över så mycket som möjligt av den specialistsjukvård som landstingen både i Sörmland och Västmanland idag köper från Akademiska”. INTERPELLATION till ansvarigt landstingsråd Enligt ett inslag i Sveriges Radio den 3 februari kommer landstinget i Stockholm att arbeta aktivt för att locka bl a Landstinget Västmanland till att köpa specialistvård från dem i ställer för Akademiska sjukhuset i Uppsala. Stockholms...

Folktandvården i Kolsva

I tidningen Bergslagsbladet den 5 februari publicerades en insändare som upplyser läsarna om att folktandvårdens klinik i Kolsva troligen ska stängas eller redan har stängts ? Skribenten hade inte fått något klargörande svar på rak fråga men ändå fått en kallelse till kliniken i Köping.    INTERPELLATION till ansvarigt landstingsråd I tidningen Bergslagsbladet den 5 februari publicerades en insändare som upplyser läsarna om att folktandvårdens klinik i Kolsva troligen ska stängas eller redan har stängts ? Skribenten hade inte fått något klargörande svar på rak fråga men ändå fått en kallelse till kliniken i Köping. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna argumenterade mot...