Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Västmanland

Interpellation: Om kvalitetsprogram för kallmatssystem

Maten är en väsentlig del i den goda vården och tillfrisknandeprocessen. Därför är det viktigt att patienterna får i sig så mycket näring som möjligt. I media har starka röster kritiserat cook chill och många frågor har väckts. I produktionsköket vid Centrallasarettet i Västerås lagas maten enligt kallmatssystem 4 dagar i veckan. Maten packas och distribueras till lasarettet och till vårdenheter inom landstinget. När maten har upphettats på respektive avdelning/enhet ska den enligt föreskrifterna serveras inom 15 minuter, om den inte gör det ska maten slängas. Enligt livsmedelsverket är det viktigt för en säker produktion att det finns ett väl...

Motion: Revidera av landstingets vision och värdegrund

Landstinget har sedan några år tillbaka en vision och värdegrund som antagits i stor enighet. Denna diskuterades inom en vid krets innan ärendet gick till beslut. Vision och värdegrund skall vara levande dokument och de behöver därför med jämna mellanrum ifrågasättas och revideras. Vi tycker att tiden nu är mogen för en bred diskussion om dessa frågor. Det är av särskild betydelse numera eftersom värdegrund och vision sägs vara viktiga inslag i landstingets prioriteringsarbete. Det upplevda behovet av att prioritera inom landstingets olika verksamheter har växt under senare år. Med denna motion vill vi initiera till en revidering av vision...

Vårdcentralers driftform

Jämför vi vårdcentraler med olika driftform på samma sätt som gjorts tidigare? Jag har under sommaren försökt få fram uppgifter som belyser olika vårdcentralers verksamhet ur olika aspekter. Jag har även efterfrågat jämförelser mellan vårdcentraler med olika driftform. Det borde vara av intresse att jämföra olika typer av drift eftersom en allt intensivare debatt blossar upp omkring vinst och verksamhet i vården. När jag frågade efter dessa jämförelser fick jag till svar att dessa inte längre görs. Man kan undra varför? Allt mera av primärvården lägg ut i privata händer och vi vet tydligen inte vad som händer när detta...

Har Core Care AB kollektivavtal?

Enligt beslut i Landstingsstyrelsen den 19 augusti ska vårdföretaget Core Care AB ta hand om både närsjukhuset och vårdcentralen i Fagersta på entreprenad. Bolaget har sitt säte i Bollnäs där det agerar som entreprenör åt landstinget i Gävleborg. Omedelbart efter tilldelningsbeslutet kom det till min kännedom att det är högst oklart om Core Care AB har tecknat eller saknar ett kollektivavtal för sina anställda.    Med anledning av ovanstående vill jag veta   – Om landstingsledningen visste om oklarheterna gällande kollektivavtal? – Om Core Care AB har tecknat ett sådant sedan tilldelningsbeslutet?         Juha Rundgren (V)

Byte av familjeläkare

Det framhålles ofta i debatten att rättigheten att byta familjeläkare är något som används av de flesta. Jag har istället en bild av att de som byter familjeläkare är relativt unga och friska och att de som egentligen har det största vårdbehovet ej byter i samma omfattning. Jag saknar dock fakta/statistik för att kunna avgöra om så är fallet. Med anledning av ovanstående frågar jag: – Finns det någon statistik där rörligheten hos patienter efter t.ex. ålder, kön, sjukdomsbild redovisas? – Om det inte finns statistik enligt ovan har majoriteten för avsikt att se till att sådan framtages?   Hans...