Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Västmanland

Sälj inte våra apotek

Privatisera inte de svenska apoteken. Det skriver Juha Rundgren (v) tillsammans med Denise Bergström (s) i en gemensam debattartikel. Om det inte är trasigt – laga det inte! Så lyder ett amerikanskt talesätt översatt till svenska. Detta talesätt passar väl in på det svenska läkemedelssystemet som är billigt och välfungerande enligt många undersökningar. Men regeringen tycker tvärtom: om det inte är trasigt – slå sönder det! Blinda av sin tro påbörjar den moderatledda regeringen nu utförsäljningen av de svenska apoteken. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tycker att det här är helt fel! Vi är oroliga för vem som ska se till att...

Bristen på jämställdhet stjälper demokratin

Att allt färre kvinnor vill jobba politiskt är en fara för vår demokrati. Partierna måste ta detta på allvar skriver Tanja Linderborg och Juha Rundgren (v). Västmanlands kommuner och landsting (VKL) är en serviceorganisation till landstinget och länets kommuner. Styrelsen för VKL har under hösten 2007 beslutat om att inrätta fyra beredningar, som bland annat har till uppgift att bevaka, fördjupa och sprida kunskap inom områdena lärande och arbetsmarknad, barn och ungdomar, sociala frågor samt personalförsörjningsfrågor. Varje beredning består av en representant från var och en av länets kommuner, samt en representant från landstinget. Enligt beslut ska beredningarna vara sammansatta...

”Magnus Edlund skönmålar!”

”Den verkliga utmaningen för alliansen kommer när de tuffa besluten måste tas. Då får vi se hur mycket kontroll Magnus Edlund egentligen har över sin bräckliga sexpartiallians…” Det finns mycket att säga om Magnus Edlund och den politik som hans moderater driver, men att de hade sådan kompetens i skönmåleri visste jag inte. Magnus Edlund är dessutom kaxig nog att hävda att Landstinget Västmanlands överskott på 200 miljoner beror på ett gediget arbete av den allians han leder. Men ett överskott som till absolut största delen består av engångsintäkter kan väl knappast vara en förtjänst av Edlund & Co, utan...