Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Västmanland

Jonas Sjöstedt besökte Västerås

Igår besökte Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt Västerås. Han inledde eftermiddagen i Västerås med att träffa elever och personal på Västerås Folkhögskola. Därefter besökte Jonas Taxi Västerås och pratade om om oredan i taxinäringen med arbetsgivarna, de anställda och fackliga representanter från Transportarbetarförbundet. Eter ett stopp på Gideonsberg, där Jonas bodde en period som barn, avslutades dagen med ett välbesökt öppet möte på Växhuset. Inslag på Västmanlandsnytt: http://www.svtplay.se/video/2719602/vastmanlandsnytt/vastmanlandsnytt-2-3-19-15 Artikel i VLT: http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.2865315-vill-krava-kollektivavtal Debattartikel i VLT: http://vlt.se/asikt/debatt/1.2863609-skarp-kraven-om-inhyrd-personal Tweet

Skolan behöver en kursändring

En likvärdig skola kompenserar för elevernas olika förutsättningar för att alla ska ges lika möjligheter att få kunskap. Finland brukar i skoldebatten lyftas som ett positivt exempel. Fram till 1990-talets början var Sverige och Finland jämbördiga i hur väl skolan lyckades med att se till att eleverna uppnådde målen. Efter det infördes tre stora skolreformer i Sverige, som gjorde att ett nationellt reglerat skolväsende ersattes av ett av de mest decentraliserade skol-systemen i västvärlden. Reformerna var kommunaliseringen, det fria skolvalet och etableringen av fristående skolor. Sedan dess har likvärdigheten i den svenska skolan minskat. Skillnaderna i resultat och kunskaper ökar...

Regionfrågan. nu?

Landstinget bör ta över länstyrelsens ansvar för regional utveckling och bilda regionkommun. Idag samsas tre olika organisationer om ansvaret för den regionala utvecklingen i Västmanland. Det skapar otydlighet. Det vore bättre och mer demokratiskt om landstinget tar ett samlat ansvar för regionala utvecklingsfrågor. Tweet

Färre aktörer nödvändigt för effektiv regionaltrafik

Pendling i Mälardalen. En fungerande regional tågtrafik kräver ett sammanhållet system med gemensam planering och färre aktörer. Därför bör det övergripande ansvaret för fjärrtrafiken läggas på staten samtidigt som SJ får ensamrätt på strategiska sträckor, skriver företrädare för Vänsterpartiet på DN Debatt Stockholm. Allt fler pendlar allt längre. De senaste 15 åren har det regionala resandet över länsgränserna ökat kraftigt. Människors val av arbete, bostads- och studieort styrs i stor utsträckning av tillgången till goda kommunikationer. En väl fungerande regional tågtrafik bidrar därmed till regionens utveckling genom att säkra tillgången till kompetent arbetskraft och förbättra tillgängligheten till specialiserad samhällsservice, såsom...