Nyheter

Västmanlands svar på Reepalus utredning om vinster i välfärden

Idag svarade Regionstyrelsen för Region Västmanland på Reepalus utredning om vinster i välfärden.

Vi i Vänsterpartiet har varit delaktiga i majoritetens skrivande av remissvaret och även fått gehör för många av våra synpunkter.

Dock har vi lagt en protokollsanteckning då vi anser att en lagstiftning om vinsttak behövs för att garantera att offentliga medel går till det som de är avsedda för och därför borde lyftas i svaret. Vår inställning är att utan lagstiftning om vinstuttag inom välfärden, så löper vår generella välfärd stora risker att urholkas vad gäller såväl finansiering som innehåll.
Vi ser en tydlig konflikt mellan välfärdens mål om att ge vård efter behov och företagens vinstintressen, där vinstintresset alltid är överordnat.

Vår förhoppning är att den åsikt som finns hos en majoritet av befolkningen får ett genomslag när utredningen behandlas i riksdagen och att de förslag som redovisas blir verklighet.

– Hans Jansson, regionråd (V)

 

 

Kommentarer är avstängda.