Regionpolitik

Halvtid i landstingsmajoriteten

Efter valet 2014 gjorde majoriteten i Region Västmanland (S, V och MP) en överenskommelse om vad vi vill genomföra under mandatperioden. Det finns en del kvar att göra, men vi har åstadkommit mycket.

Genom en god och ansvarsfull ekonomi har vi kunnat ge mera pengar till sjukhusen, mera pengar till vårdcentraler, mer pengar till psykiatrin och mera pengar till personalen. När vi nu summerar de drygt två första åren utifrån vår överenskommelse kan vi konstatera att vi bland annat har:

• Infört rätten till heltid

• Byggt ut kollektivtrafiken med ökade turer på till exempel kvällar och helger, samt ökat resenärernas nöjdhet

• Drivit igenom frågan att landstinget tar över det regionala utvecklingsansvaret och därmed bildar Region Västmanland från den 1 januari 2017

• Infört tjänster i vårdnära service för att minska den administrativa bördan och frigöra tid för exempelvis sjuksköterskor

• Fair-trade diplomerat regionen

• Engagerat ungdomar i länsidrotten, bland annat genom flerårig överenskommelse med Västmanlands idrottsförbund och vi utbildar ungdomscoacher tillsammans med SISU

Det här är ett axplock av punkter från överenskommelsen vi infört för att förbättra vård, kollektivtrafik och regional utveckling i Västmanland. Men vi är inte färdiga. Fram tills valet 2018 kommer vi fortsätta uppfylla målen i överenskommelsen. Vi kommer exempelvis:

• Fortsätta motverka omotiverade skillnader och orättvisor mellan män och kvinnor i vården

• Utreda beroendevården för unga under 18 år

• Skapa en tillnyktringsenhet

• Använda mer förnybar energi genom utbyggnad av solpaneler, och skynda på omställningen till användandet av förnybara bränslen i regionens bussar och egna bilar.

• Fortsätta utveckla tillgängligheten, både fysiskt och digitalt

Den rödgröna överenskommelsen har skapat bättre vård och kollektivtrafik, och en stark regional utveckling. Det kommer den fortsatt att göra.

Dela den här sidan:

Kopiera länk