Nyheter

Dags för distriktsårskonferens!

 

Vänsterpartiet Västmanland håller årskonferens lördagen den 18 mars på ABF på Culturen i Västerås. Konferensen börjar kl. 10.00 och pågår till kl. 16.00. Dagordning och mer information kommer senare.

Årskonferensen är distriktets högsta beslutande organ och kommer bestå av 31 ombud från partiföreningarna som valts på medlemsmöten. Antalet ombud är beräknat på var 17:e påbörjad medlem.
Rösträtt på årskonferensen har bara ombud men även andra från partiföreningarna kan komma som åhörare.

Distriktsårskonferensen (DÅK:en) beslutar om verksamhetsplan för det kommande året, behandlar inkomna motioner samt väljer distriktsordförande, distriktsstyrelse, revisorer och valberedning.

Vidare behandlas även distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse, ekonomiska berättelse såväl som landstingsgruppens rapport.

Alla medlemmar i distriktet har rätt att lägga fram förslag till beslut för att förbättra verksamheten.
Detta görs genom att skriva motioner på förslaget till verksamhetsplan eller allmänna motioner.

Det inte kommer att öppnas upp för motioner på förslaget till verksamhetsplan eller allmänna motioner under DÅKen som det gjorts tidigare, utan det är bara de motioner som inkommit innan 15/2 som kommer att behandlas.
Detta för att det ska bli så demokratiskt som möjligt, att alla i lugn och ro kan läsa, fundera och ta ställning i motionerna och inte behöver ta snabba beslut under sittande möte.

Här kan du läsa mer om att skriva motion:  Så motionerar du till DÅKen

Förslaget till verksamhetsplan har skickats ut till alla partiföreningar, vill du läsa förslaget hör av dig till din partiförening eller direkt till distriktet.

Motioner skickas in
helst via e-post till: [email protected]
Men det går även bra att skicka den med brev till
Vänsterpartiet Västmanland, Slottsgatan 6, 722 11, Västerås.

 

Vet du någon som skulle passa som distriktsordförande, distriktsstyrelseledamot, revisor eller valberedning?
Tveka inte att nominera! Skicka gärna med en motivering och de som nomineras ska först vara tillfrågade. Det går även bra att nominera sig själv.

Nomineringar för ordförande, styrelse och revisorer skickas till [email protected]
Nominering till valberedningen skickas till [email protected]

 

Viktiga datum:

10 februari – inrapportering av ombud

30 januari 15 februari – sista dag att lämna in motioner

20 februari – sista dag för nomineringar

 

 

Med vänlig hälsning

Distriktsstyrelsen för Vänsterpartiet Västmanland

Kommentarer är avstängda.