Pressmeddelanden

Välkomna pengar till psykiatrin

Pressmeddelande 160516

Psykiatrin prioriteras högt i den rödgröna budgeten för de kommande tre åren. Totalt handlar det om extra satsningar på 87 miljoner kronor för att möta dagens behov och klara framtidens utmaningar.

Landstingsmajoriteten förstärker psykiatrin med 25 miljoner kronor per år från och med 2017. Pengarna ska användas till att möta en ökad psykisk ohälsa hos länets invånare och till följd av det ökad psykisk sjukdom. Psykiatrin ska även få möjlighet att utveckla verksamheter som i dagsläget köps i andra län. Antalet vårdplatser och kompetensförsörjningen kommer också att ses över. En nyhet är att beroendevård ska erbjudas ungdomar under 18 år som har fastnat i sitt missbruk.

– Vi har en psykiatri med oerhört god kompetens och för att kunna utveckla vården ytterligare krävs att vi tillför extra medel. Hur medlen ska fördelas för att göra bäst nytta sker i dialog med verksamheten, säger landstingsråd Hans Jansson (V).

Utöver detta tillskott till psykiatrin som helhet skjuter majoriteten till 4 miljoner kronor per år för att stärka Barn- och ungdomshälsan, alltså den första linjens vård som tar hand om unga med lindrig till måttlig psykisk ohälsa.

Landstingsstyrelsen behandlar budgetförslaget den sista maj och landstingsfullmäktige fattar det slutliga avgörandet i juni.

För mer information:
Hans Jansson (V) landstingsråd: 072 153 00 83

Dela den här sidan:

Kopiera länk