Rikspolitik

Nej till värdlandsavtalet – nej till NATO

I två hundra år har Sveriges politik varit inriktad på att vi ska vara alliansfria i fred med sikte på att vara neutrala i krig. Men på senare år har säkerhetspolitiken förändrats radikalt. Sveriges regeringar har tagit steg efter steg närmare ett medlemskap i NATO.

Just nu slutförs ett ”värdlandsavtal” med NATO. Det innebär att vi måste öppna vårt land för basering av trupper och allehanda vapen vid övningar, kriser eller krig. Det innebär även att NATO ska kunna etablera ett högkvarter på vårt territorium. För NATO har kärnvapen varit en del av försvaret och det kan inte uteslutas att de placeras i Sverige.

Allt detta har skett utan någon allmän debatt. Säkerhetspolitik är en angelägenhet för alla och ställer krav på öppenhet vilket inte har förekommit när det gäller värdlandsavtalet – tvärtom. Redan i maj ska avtalet slutligen antas av riksdagen utan någon som helst debatt.

Vänsterpartiet tar klart avstånd från värdlandsavtalet och att NATO:s kärnvapenstrategi ska få fäste i Sverige.

Konsekvensen av ett fördjupat närmande till NATO innebär ökad risk för att Sverige dras in i en väpnad konflikt vare sig vi vill eller inte och därmed minska Sveriges säkerhet.

Militära allianser och upprustning inför väpnade konflikter står för en förlegad maktpolitik som inte gynnar freden.

Sverige bör bidra till att minska spänningen i vårt närområde – inte tvärtom. Riksdagen bör därför annullera förslaget om värdlandsavtalet. Vi uppmanar alla att föra detta budskap vidare och protestera innan det är för sent!

Uttalande antaget under Vänsterpartiet Västmanlands distriktsårskonferens 2016-03-12.

 

För mer information kontakta:

Tess Lundin, politisk sekreterare, [email protected] , 021- 13 27 93

Dela den här sidan:

Kopiera länk