Pride 2014

Quiz Vänsterpartiet Västerås Pride

1. Vem är partiledare för Vänsterpartiet?

1. Lars Ohly X. Jonas Sjöstedt 2. Ulla Andersson

Rätt svar: X. Jonas Sjöstedt

Kommentar: Alla tre har varit/är/skulle vara kompetenta ledargestalter, men just nu är det Jonas Sjöstedt som styr skutan.

2. Vilket år motionerade Vänsterpartiet första gången i riksdagen om samkönade äktenskap?

1. 1973 X. 1963 2. 1983.

Rätt svar: 1. 1973

Kommentar: C-H Hermansson motionerade om att äktenskapet skulle avskaffas och ersättas av begreppet ”registrerad samlevnad”, som skulle vara köns- och antalsneutralt.

3. I vilket land förbjuds homosexuella att framträda i TV?

1. Serbien X. Malaysia 2. Israel

Rätt svar: X. Malaysia

Kommentar: Av de tre länderna är det Israel som kommit längst vad gäller hbtq-personers rättigheter, här erkänns samkönade par som sambos (men kan inte ingå äktenskap) t ex. I Serbien sträcker man sig till att sexuella kontakter mellan personer av samma kön är lagliga. I Malaysia däremot kan homosexuella handlingar straffas med fängelse och/eller spöstraff.

4. När inkluderades transpersoner i hatbrottslagstiftningen i Sverige?
1. 2003 X. 2013 2. Transpersoner är inte inkluderade!

Rätt svar: 2. Transpersoner är inte inkluderade!

Kommentar: Detta tycker Vänsterpartiet är förkastligt. Transpersoner måste inkluderas i hatbrottslagstiftningen!

5. Vem står på första plats på riksdagslistan för Vänsterpartiet i Västmanland valet 2014?

1. Stig Henriksson X. Anna Maria Romlid 2. Vasiliki Tsouplaki

Rätt svar: 2. Vasiliki Tsouplaki

Kommentar: Stig Henriksson står på andra plats på sagda lista. Anna Maria Romlid står på kommunlistans förstaplats.

6. Den 17/5 firas IDAHOT (internationella dagen mot homo- och transfobi), till minne av vad?

1. Homosexualitet upphör att klassas som mental sjukdom av Världshälsoorganisationen 17/5 1990 X. Påven välsignar för första gången ett samkönat par 17/5 2012 2. Inget land i världen straffar längre homosexuella handlingar med döden från 17/5 2006.

Rätt svar: 1. Homosexualitet upphör att klassas som mental sjukdom av världshälsoorganisationen 17/5 1990

Kommentar: Både alternativ X och 2 känns tyvärr som utopier.

7. Den visades offentligt första gången på San Fransisco Pride 1978. Vilken är symbolen?

1. V-loggan X. Regnbågsflaggan 2. Den rosa triangeln.

Rätt svar: X. Regnbågsflaggan

Kommentar: Den rosa triangeln var märket som bars av homosexuella män i nazistiska koncentrationsläger under andra världskriget (homosexuella kvinnor bar en svart sådan). Den bars då med basen uppåt. HBT-rörelsen har sedan 1970-talet gjort märket till sitt genom att vända på det.

8. Vänsterpartiets slogan valåret 2014 är:

1. Inte till häst X. Inte till salu 2. Inte tillräckligt.

Rätt svar: X. Inte till salu!

Kommentar: Hästar i all ära, men knappast tillräckligt för det vi vill poängtera. Vänsterpartiet är inte till salu!

9. Vänsterpartiet arbetar för en familjepolitik som utgår från att familjer ser olika ut. Det innebär bland annat:

1. Möjlighet till fler än två vårdnadshavare X. Hbtq-flyktingar ska ha rätt till asyl 2. Sänka grundnivån i föräldraförsäkringen.

Rätt svar: 1. Möjlighet till fler än två vårdnadshavare

Kommentar: Vänsterpartiet tycker att Hbtq-flyktingar ska ha rätt till asyl naturligtvis, men frågan gällde familjepolitiken. Vi värnar om alla familjer, inte bara den så kallade ”kärnfamiljen”. Om till exempel två homosexuella män och två homosexuella kvinnor skaffar barn tillsammans tycker (V) att de alla ska kunna vara vårdnadshavare. Vänsterpartiet vill tvärtemot svarsalternativ 2 höja grundnivån i föräldraförsäkringen. Vi anser att en höjning skulle ge en stor andel föräldrar och barn en bättre ekonomisk situation och därmed också en bättre start i livet tillsammans.

10. 1998 vann Dana International, från Israel, Eurovision song contest. Vad uppmärksammades hon, kanske mest, för?

1. Att hon sjöng falskt X. Att hon levde med en kvinna 2. Att hon genomgått en könskorrigering.

Rätt svar: 2. Att hon genomgått en könskorrigering.

Kommentar: Dana International var/är hennes artistnamn, hennes riktiga namn är Sharon Cohen.

Dela den här sidan:

Kopiera länk