Motioner - landstinget

Förena miljövänliga transporter med kulturbesök

MOTION INLÄMNAD TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2010-06-14

De västmanländska kulturinstitutionerna, Teater Västmanland, Västmanlandsmusiken och Länsmuseet har tilluppgift att agera länsövergripande och att ha länets befolkning som målgrupp för utställningar, föreställningar och evenemang. Institutionerna har sitt säte och därmed huvuddelen av sin verksamhet i Västerås. Länsbornas kulturbesök genererar tusentals bilresor årligen.

Landstinget som länsmyndighet och storägare av både kulturinstitutionerna och kollektivtrafiken har en nyckelposition ifall det vill med relativt små och enkla medel stimulera länsbornas deltagande i kulturevenemang och miljövänliga transporter.

Ett exempel på en kreativ lösning finns i Uppsala län. Där kan medborgarna mot uppvisad giltig biljett eller abonnemangskort åka till Uppsala Konsert & Kongress på Uppsala Länstrafiks regionbussar eller Upptåg utan avgift.

Med anledning av ovanstående föreslår jag

A t t   landstinget initierar en utredning om att förena miljövänligas transporter med besök på länets kulturinstitutioner.

Juha Rundgren (V)

Dela den här sidan:

Kopiera länk