Pressmeddelanden

Hälsa, HBT-kompetens och bättre koll på skattepengarna i S och V:s landstingsplan

PRESSMEDDELANDE 2010-06-02

Juha Rundgren (V) och Denise Norström (S)Gör om vårdvalet till ett hälsoval och satsa mer på förebyggande insatser. Kortare väntan på akuten och i telefon. Stärkt HBT-kompetens för vårdpersonalen. Privata vårdföretag ska vara skyldiga att redovisa hur de använder skattebetalarnas pengar. Där är några av förslagen i Socialdemokraternas och Vänsterpartiets landstingsplan som läggs fram i dag på landstingsstyrelsen.

– Istället för att sälja ut och stycka sönder vården i entreprenader och bolag som alliansen föreslår, vill vi ha en sjukvård som är hälsofrämjande, lätt att komma i kontakt med och som är sammanhållen, säger oppositionsrådet Denise Norström (S).

För att västmanlänningarna ska få bättre vård behöver samarbetet mellan exempelvis kommunerna och landstinget bli bättre. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har flera förslag på hur, som de tänker förverkliga om de vinner valet.

– Med alliansens förslag blir det bara ökad splittring. Det gagnar ingen. Möjligen de privata vårdbolag som kan tjäna pengar, men absolut inte våra gamla, de utsatta barnen eller de psykisk sjuka, säger Denise Norström (S).

Juha Rundgren (V), oppositionsråd, betonar särskilt de skärpta kraven på de privata vårdföretagen.

– All landstingsfinansierad verksamhet oavsett om den drivs privat eller av landstinget ska redovisa hur skattebetalarnas pengar används. Man ska kunna jämföra olika verksamheter oavsett driftsform, säger han.

Juha Rundgren säger också att alla som arbetar i landstingsfinansierad verksamhet, även den som bedrivs i privat regi, ska omfattas av meddelarskydd och yttrandefriheten. Så är det inte i dag.

Ytterligare förslag i Socialdemokraternas och Vänsterpartiets landstingsplan 2011-2013:

Mer tid för vård. Se över arbetsmetoder för att minska vårdpersonalen tid som idag läggs om dokumentation och administration. Låt rätt yrkeskategori utföra rätt uppgifter.

 – Utveckla samarbetet med Dalarnas läns landsting om vården i Norra Västmanland.

 – Skärpta krav på kvalitet och insyn.

 – Ta fram en HBT-policy och förbättra bemötandet av HBT-personer i sjukvården. (HBT- homosexuella, bisexuella och transpersoner).

 – Vårdcentralerna ska få mer resurser att arbeta förebyggande och hälsofrämjande.

 – Max fyra timmars väntan på akuten.

 – Förbättra samarbetet med kommunerna om barn och ungas hälsa. Lokala handlingsprogram för hur man samverkar kring flickor och pojkar som far illa.

 – Växla över hemsjukvården till kommunerna.

 – Erbjuda alla heltidstjänster. Heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet.

 

Ladda ner landstingsplanen i sin helhet här >>>

 

För ytterligare kommentarer kontakta oppositionslandstingsråden:

Denise Norström (S) 070-5130018 eller Juha Rundgren (V) 070-2846030

Dela den här sidan:

Kopiera länk