Nyheter

Rapport från lyckad årskonferens

Stämningen var god när Vänsterpartiet Västmanland i lördags höll årskonferens.

På mötet beslutade man att prioritera fyra välfärdsfrågor i valrörelsen: 

  • jämlik och jämställd hälso- och sjukvård
  • ekologiskt hållbar utveckling
  • utvecklad kollektivtrafik
  • kultur för hela Västmanland

Politiska program inom respektive område antogs.

Beslut att satsa på TV-reklam
Det togs beslut om att satsa på en reklamintensiv kampanj med såväl TV- som radioreklam. Satsningen innebär att Vänsterpartiet Västmanland, som enda vänsterpartidistrikt, köper TV-reklam.  TV- och radioreklam kommer att fungera som ett komplement till det huvudsakliga valarbetet, som består i att vara ute på gator, arbetsplatser, skolor och i föreningar och prata politik med medborgarna.

Välfärdsfrågan i centrum
Reklamkampanjen kommer att lyfta partiets huvudfråga i valet: Världens bästa välfärd – utan vinstintresse. Vänsterpartiet Västmanland ser allvarligt på utvecklingen där alltfler välfärdstjänster kommersialiseras. I ett gemensamt uttalande från mötet skriver de:

Vänsterpartiet Västmanland kommer att driva en politik som utgår från att alla invånare är och vill vara delaktiga i samhället. I vårt samhälle behövs alla och där är kärnan i välfärden – vård, skola och omsorger – inte handelsvaror, utan en rättighet för alla invånare att bidra till och ta del av utifrån vars och ens behov och förmåga. Med vår politik ger skattepengarna invånarna en rättvis välfärd. Med alliansens politik får de kommersiella välfärdsbolagen en god vinst på skattebetalarnas bekostnad.

Hälsa och välfärd är inte handelsvaror – det är mänskliga rättigheter.

 
Besök av partiets ekonomiske talesperson
Ulla Andersson, partistyrelseledamot, riksdagsledamot och ekonomisk talesperson, besökte mötet och höll ett inspirerande tal. Hon talade om nedrustning av välfärden som alliansen har påbörjat och som drabbar tusentals människor. Även Kent Persson , riksdagsledamot från Norberg, höll ett tal och berättade om riksdagsarbetet de senaste tre åren. Han har under mandatperioden varit djupt engagerad i energifrågan och beskrev alliansens förslag på utbygd kärnkraft som såväl miljöfarlig och ekonomiskt ohållbar.

Ny styrelse
Till ny ordförande valdes Hans Jansson. Övriga ledamöter blev Bodil Hildemar, Vasiliki Tsouplaki, Kent Persson, Anna Eriksson och Juha Rundgren. Till ersättare valdes Stefan Lundborg, Nancy Ibarra, Alexandra Hellman och Sten MY Widhe.

Tanja Linderborg, Monika Wilander och Göran Wennberg avtackades efter många år i styrelsen. Även tidigare ordförande Juha Rundgren tackades av, men fortsätter som ledamot i styrelsen.

Mötesordförande Dan Karlsson tackar av Monika Wilander och Juha Rundgren

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk