Motioner - landstinget

Motion: Alla invånare kan inte ta ansvar

PRESSMEDDELANDE 10-02-23

 – Alla invånare i Västmanland kan inte ta ansvar. Tänker man efter blir detta uppenbart. Små barn, demenssjuka, de allra äldsta, de som lider av svåra skador och livshotande sjukdomar, de svårt psykiskt sjuka och människor med vissa funktionsnedsättningar har alla små eller inga möjligheter att ta ansvar för sin hälsa, menar landstingsledamoten Dan Karlsson (V).

I en motion vill Dan Karlsson och Catrin Strömvall att formuleringen ”Alla innevånare kan ta ansvar” i landstingets värdegrund ändras.

Landstinget har sedan några år tillbaka en vision och en värdegrund som antagits i stor politisk enighet. Vision och värdegrund är levande dokument och behöver med jämna mellanrum ifrågasättas och revideras.

– Att låsa fast sig i den individuella nivån är kanske bekvämt men leder inte till varaktiga förbättringar i ett hälsofrämjande perspektiv, säger Dan Karlsson (V).

Därför föreslår Dan Karlsson (V) och Catrin Strömvall (S) i en motion som landstingsfullmäktige den 24/2beslutar om:

  • att inleda ett arbete för att revidera landstinget version och värdegrund,
  • att formuleringen om att ”alla innevånare kan ta ansvar” tas bort eftersom den är sakligt felaktig,
  • att det i visionen och värdegrunden framgår att ansvaret för hälsa och välmående delas av individer, organisationer och samhället i stort.

 

För ytterligare kommentarer kontakta:

Dan Karlsson (V), 070-305 82 00

Catrin Strömvall (S), 0737-65 73 06

Dela den här sidan:

Kopiera länk