Debattartiklar

S+V+MP: Vinner vi valet kommer vi att avskaffa ”stupstocken” direkt

DEBATTARTIKEL PUBLICERAD I VLT 10-02-19

rödgröna loggor
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har nu enats om hur vi vill att sjukförsäkringen ska utformas om vi får väljarnas förtroende efter nästa val. Vinner vi valet kommer vi direkt att avskaffa stupstocken i sjukförsäkringen.

Regeringens slakt av sjukförsäkringen har fått stora konsekvenser för enskilda människor. Nästan varje dag under de senaste månaderna har vi kunnat läsa om människor som blivit utförsäkrade och mist sin sjukpenning fast de fortfarande är sjuka. Eller absurda historier om folk som tvingats säga upp sig från sin halvtidstjänst för att bli arbetslösa jobbsökande på Arbetsförmedlingen.

Regeringen har sparat pengar på att sparka ut folk ur trygghetssystemen. Pengarna har bland annat gått till att finansiera de stora skattesänkningarna för medelklassen. Det är inte ett rimligt sätt att förvalta skattepengarna på, tycker vi.

För oss är det självklart att den som är sjuk, och inte kan arbeta, ska ha rätt till sjukpenning.

Vi vill ersätta regeringens stelbenta tidsgränser med tydliggöranden om när individen ska ha rätt att få aktiva insatser. Människor ska inte lämnas kvar i sjukpenning hur länge som helst utan erbjudas individuellt anpassade åtgärder med uppföljning tillbaka till arbete.

Vår nya sjukförsäkring innebär framför allt att en individuell bedömning av den sjukskrivne ska göras av Försäkringskassan senast sex veckor efter sjukskrivningen. Det ska under hela sjukskrivningsperioden finnas möjlighet att sjukskrivas på deltid i den omfattning som passar den enskilde individen.

Senast efter tre månader ska den sjukskrivne ha rätt till en individuell plan som utformas av Försäkringskassan tillsammans med arbetsgivaren. Planen ska innehålla de insatser som krävs, vem som ansvarar för att insatserna utförs, samt inom vilken tidsram de ska vara påbörjade.

Vi vill inrätta MOA-kontor – Människor och Arbete – och samla Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och delar av kommunens insatser för sjuka och arbetslösa i en och samma organisation på lokal nivå. Männi-skor ska ha en dörr in. Ingen ska längre falla mellan stolarna.

Vår utgångspunkt är att alla människor vill och kan vara med och bidra i samhället. Det är grunden när vi nu påbörjar arbetet med att skapa en förutsägbar och modern sjukförsäkring.

Pia Nilsson (S) Sala, riksdagsledamot för Västmanlands län.
Mikael Johansson (MP)Örebro, riksdagsledamot för Örebro län.
Kent Persson (V)Norberg, riksdagsledamot för Västmanlands län.

Dela den här sidan:

Kopiera länk