Motioner - landstinget

Motion om Kallortstillägg

Vänsterpartiet ser med glädje på vårt landstings initiativ till att komma ifrån det osunda beroendet av läkare från bemanningsföretag. Landstingen har alldeles för länge betett sig som offer och snällt betalande part kring rekryteringsproblematiken.

Att motverka beroendet av hyrpersonal räcker dock inte. Det är tillsvidareanställda allmänläkare som befolkningen på många vårdcentraler sedan länge är i behov av . Vårdval Västmanland som varit igång sedan snart två år har, som väntat, inte heller lett till förbättring på området.

Vi tror på en annan väg för att lösa rekryterings-/bemanningsproblematiken i primärvården. Vi tror att en medveten strategiskt genomtänkt lönepolitik kan lösa problemet med fasta läkarkontakter till en mer rimlig kostnad. Allmänläkare som väljer att etablera sig på orter där det genom historien varit svårt att rekrytera ska kunna få ett lönepåslag, ett primärvårdens ”kallortstillägg”. 

Landstingets merkostnad för hyrläkare uppgick till 23 miljoner kronor under 2008. Vi är övertygade om att detta höga belopp kan användas aktivt och målmedvetet för att skapa betydligt fler fasta läkarkontakter och på sikt även reduceras.

 

Med anledning av ovanstående föreslår vi

 

att    landstingsstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjlighet till en lönepolitik som aktivt premierar läkaretablering på vårdcentraler med långvarig och svår bemanningssituation.

 

 

Hans Jansson (V)               Lotta Johansson Arnqvist (V)

Dela den här sidan:

Kopiera länk