Interpellationer - landstinget

Interpellation: Om kvalitetsprogram för kallmatssystem

Maten är en väsentlig del i den goda vården och tillfrisknandeprocessen. Därför är det viktigt att patienterna får i sig så mycket näring som möjligt. I media har starka röster kritiserat cook chill och många frågor har väckts.

I produktionsköket vid Centrallasarettet i Västerås lagas maten enligt kallmatssystem 4 dagar i veckan. Maten packas och distribueras till lasarettet och till vårdenheter inom landstinget. När maten har upphettats på respektive avdelning/enhet ska den enligt föreskrifterna serveras inom 15 minuter, om den inte gör det ska maten slängas.

Enligt livsmedelsverket är det viktigt för en säker produktion att det finns ett väl fungerande kvalitetsprogram (baserat på HACCP-principen) med effektiv kontroll och dokumentation. Kvalitetsprogrammet måste innefatta allt, från inköp av råvaror på den producerande anläggningen till det mottagande kökets servering av maten till konsument.

 

Med anledning av ovanstående frågar jag:

 

– Har det gjorts någon undersökning om det eventuella näringsbortfallet när sjukhusmaten produceras i ett cook chill-system? Och i så fall, vilket var resultatet?

– Hur är kvalitetsprogrammet utformat för produktionsköket i   Landstinget Västmanland?

– Slängs det mer eller mindre mat idag i och med cook chill- systemet?

– Omvandlas alla matrester till biogas genom samarbetet med Vafab Miljö AB, eller finns det ett bortfall?

 

Juha Rundgren (V)

Dela den här sidan:

Kopiera länk