Interpellationer - landstinget

Vårdcentralers driftform

Jämför vi vårdcentraler med olika driftform på samma sätt som gjorts tidigare? Jag har under sommaren försökt få fram uppgifter som belyser olika vårdcentralers verksamhet ur olika aspekter. Jag har även efterfrågat jämförelser mellan vårdcentraler med olika driftform. Det borde vara av intresse att jämföra olika typer av drift eftersom en allt intensivare debatt blossar upp omkring vinst och verksamhet i vården. När jag frågade efter dessa jämförelser fick jag till svar att dessa inte längre görs. Man kan undra varför? Allt mera av primärvården lägg ut i privata händer och vi vet tydligen inte vad som händer när detta är genomfört. Finns det inget intresse hos majoriteten att följa upp verksamheten ur denna mycket viktiga aspekt?

Med anledning av detta vill jag fråga ansvarigt landstingsråd följande

 

a)      Vad vet vi om skillnaderna mellan vårdcentraler med olika driftform?

b)      Förändras verksamhetens inriktning på något sätt när verksamhet privatiseras?

c)      Är det av intresse att göra jämförelser mellan olika driftformer inom primärvården. Kommer jämförelser att göras framledes?

 

Dan Karlsson, (V)

Arboga

Dela den här sidan:

Kopiera länk